Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Měřicí technika pro kontrolu jakosti

Tradiční, již 24. mezinárodní konference Měřicí technika pro kontrolu jakosti se bude konat v Plzni v kongresovém centru Primavera ve dnech 10. a 11. března 2015. Konference a navazující výstava jsou určeny metrologům, pracovníkům útvarů managementu kvality, technických kontrol a zkušeben, dále technologům, konstruktérům měřidel, pracovníkům investičních útvarů, technické obsluhy výroby a vedoucím pracovníkům výrobních jednotek. Potřebné informace pro svou práci získají i pracovníci ČMI, autorizovaných metrologických středisek, akreditovaných kalibračních a zkušebních laboratoří, akreditačních, popř. certifikačních orgánů a pedagogové odborných vysokých a středních škol.

 
Konference je zaměřena na oblast průmyslové výroby, zejména strojírenství, automobilový průmysl, metalurgii, elektrotechniku a elektroniku, opravárenství a navazující obory.
 
Na výstavě budou představeny novinky měřicí, zkušební a kontrolní techniky. Připomeňme, že 23. ročníku konference a výstavy se se svými exponáty zúčastnilo 31 přímých vystavovatelů, kteří zastupovali více než 120 firem z 21 zemí. Výstava bude otevřena po celou dobu konání konference.
 
Veškeré informace a přihlášku zájemci naleznou na www.csvts.cz/cms po 1. lednu 2015.

(ed)