Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Měřicí technika pro kontrolu jakosti

Ve dnech 11. a 12. března 2014 se v Plzni konala 23. mezinárodní konference Měřicí technika pro kontrolu jakosti, spojená s výstavou měřicí a zkušební techniky a služeb. Akci s mottem Přesná měření – základ kvality pořádala Česká metrologická společnost (www.csvts.cz/cms). Výstavy se zúčastnilo 32 firem, převážně z oboru měření rozměrů, tvaru, kvality povrchu, tvrdosti nebo teploty a zpracování naměřených údajů.

 
Cílem konference bylo seznámit její účastníky s nejnovějšími poznatky z oblasti měřicí, kontrolní a zkušební techniky, včetně přístrojového vybavení, softwaru a počítačové podpory metrologie. Jde o měření při kontrole kvality výroby, resp. výrobního procesu, při kontrole a zkouškách vyráběných součástí i strojů a při kalibraci měřidel. Poznatky získané na konferenci mohli účastníci bezprostředně konzultovat se zástupci odborných firem přítomných na výstavě.
 
Ve čtvrtek bylo možné zúčastnit se exkurzí do plzeňské pobočky ČMI nebo do VZÚ Plzeň.
(Bk)