Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Měřicí technika pro kontrolu jakosti

Automa 1/2001

(ed)

Měřicí technika pro kontrolu jakosti

Ve dnech 27. a 28. února 2001 se bude v plzeňském Posádkovém domě armády konat již desátý ročník semináře Měřicí technika pro kontrolu jakosti, spojeného s výstavou kontrolní, měřicí a zkušební techniky.

Cílem semináře je seznámit účastníky s nejnovějšími poznatky z oblasti měřicí a zkušební techniky, včetně softwaru, počítačové podpory podnikové metrologie a podnikových systémů jakosti. Účastníci semináře budou moci získat informace o těchto oblastech:

 • dílenská délková a úhlová měřidla, délkoměry, souřadnicové měřicí přístroje a stroje,
 • přístroje pro měření geometrického tvaru a drsnosti povrchu,
 • měřicí a laboratorní mikroskopy, profilprojektory, endoskopy, přístroje pro vyhodnocování a automatické zpracování obrazu,
 • siloměry, momentové klíče, tvrdoměry, stroje pro mechanické zkoušky materiálu,
 • zařízení pro metalografii (metalografické mikroskopy, mikrotvrdoměry apod.),
 • nedestruktivní defektoskopické zkoušky,
 • přístroje pro měření teploty, vlhkosti, monitorování teploty v technologických procesech,
 • přístroje pro měření dalších fyzikálních a technických veličin,
 • přístroje pro kontrolu obráběcích strojů (laserové interferometry, zařízení pro kontrolu kruhové interpolace atd.), řezné nářadí,
 • zařízení pro kalibraci a metrologickou kontrolu měřidel,
 • modernizace (retrofitting) měřicích a zkušebních zařízení,
 • informační systémy pro metrologii a řízení jakosti,
 • poradenství, výukové programy, certifikace způsobilosti pracovníků.

Podrobnější informace o semináři lze získat na internetové adrese http://www.csvts.cz/cms nebo na adrese pořadatele:

Česká metrologická společnost
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1
tel.: 02/21 08 23 82
tel. a fax: 02/21 08 22 54
e-mail: cms-zk@csvts.cz