Aktuální vydání

celé číslo

04

2020

Balicí a plnicí linky, výrobní logistika

Příslušentví robotů

celé číslo

Měřicí technika pro klimatizaci a vzduchotechniku

číslo 5/2004

Měřicí technika pro klimatizaci a vzduchotechniku

Společnost Level Instruments dosáhla za deset let svého působení na trhu postavení významného dodavatele měřicí a regulační techniky. Vzhledem k tomu, že nabízený sortiment i počet výrobců dodávajících výrobky na český a slovenský trh prostřednictvím společnosti Level Instruments jsou neustále rozšiřovány, má zákazník jistotu, že si vždy může vybrat pro svoji aplikaci to nejlepší řešení.

Výběr výrobků uvedený v další části příspěvku je jen částí prodejního sortimentu, který společnost Level Instruments nabízí pro klimatizaci a vzduchotechniku.

Obr. 1. Obr. 3. Obr. 4.

Produkty firmy E + E Elektronik

Firma E + E Elektronik se již mnoho let zabývá výrobou a vývojem snímačů relativní vlhkosti, teploty a rychlosti proudění vzduchu nejen pro vzduchotechnická a klimatizační zařízení. Přístroje vynikají precizním provedením, velkou přesností a dlouhodobou stabilitou. Ke snímání vlhkosti využívají přesná kapacitní čidla s povrchovou úpravou vhodnou i do agresivního průmyslového prostředí. Nechybí ani snímače do prostředí s nebezpečím výbuchu.

Humlog 10
Záznamník vlhkosti a teploty Humlog 10 (obr. 1) vyniká poměrem mezi cenou a užitnými vlastnostmi. Tento nově vyvinutý záznamník je určen k dlouhodobému měření vlhkosti a teploty pro muzea, knihovny, archivy, sklady sušených potravin, galerie, skleníky a jiné aplikace, kde je nutné zaznamenávat naměřené hodnoty. Kompaktní záznamník se skládá ze snímače vlhkosti a snímače teploty a je doplněn displejem. Obr. 2. Kapacita jeho paměti je 120 000 hodnot (60 000 hodnot vlhkosti a 60 000 hodnot teploty). Uživatel nastavuje, jak často budou hodnoty do paměti ukládány. Standardní provedení měří vlhkost v rozsahu 10 až 95 % RH (relativní vlhkosti) a teplotu v rozsahu od –20 do +50 °C. Další verze je s oddělenou snímací sondou pro teplotu –30 až +70 °C a vlhkost 0 až 100Pro měření vlhkosti se využívá kapacitní čidlo se zobrazením po 0,5 % RH na displeji. Ke snímání teploty je použito teplotní čidlo NTC se zobrazením po 0,1 °C. Přístroj je napájen 3,6V lithiovou baterií s minimální životností dva roky. Užitečnou vlastností je možnost použití rozdílného intervalu měření a intervalu pro ukládání naměřených hodnot. Měřené hodnoty je možné snímat každých 1, 10 nebo 30 s, 1, 10, 12, 15 nebo 30 min a 1, 3, 6, 12 nebo 24 h a ukládat každých 1, 10, 12, 15, 30 min nebo 1, 3, 6, 12 nebo 24 h. Součástí měřicího přístroje je komunikační kabel pro propojení s počítačem, jednoduchý software Smartgraph 2 a návod k instalaci a seřízení.

Pokojové nástěnné snímače EE10
Jednoduché snímače relativní vlhkosti a teploty EE10 (obr. 2) jsou určeny do obytných a kancelářských prostor. Vynikají kompaktní konstrukcí a moderním designem. Vyrábějí se také jako samostatné snímače teploty (aktivní nebo pasivní). Na jejich displeji lze zobrazovat i aktuální měřené veličiny.

Multifunkční snímač vlhkosti a teploty EE23
Snímač EE23 se vyznačuje velkou přesností, jednoduchou obsluhou a údržbou (obr. 3). Může být doplněn vlhkostním spínačem. To rozšiřuje možnosti jeho použití. Nastavené parametry lze měnit prostřednictvím komunikačního softwaru. Modelem s oddělenou snímací sondou je možné měřit teplotu v rozsahu od –40 do +120 °C a vlhkost v rozsahu 0 až 100 % RH. Pro meteorologické aplikace je určen model se stínicím krytem.

Obr. 5.

Průmyslový snímač vlhkosti a teploty EE29/31
Mezi nejdůležitější požadavky na přístroje v průmyslu se řadí také velká přesnost a široký rozsah pracovních teplot. Přístroj EE29/31 všechny tyto požadavky splňuje. Pracovní rozsah teploty je v rozmezí –40 až 180 °C a vlhkosti 0 až 100 % RH při standardní nejistotě měření pro teplotu ±0,2 °C a pro vlhkost ±2 % RH. Snímač má dva analogové výstupy a dva alarmové výstupy s nastavitelným rozsahem spínání. S typem EE31 lze navíc vypočítávat další veličiny (teplotu rosného bodu, teplotu bodu ojínění, teplotu mokrého teploměru, tlak vodních par, směšovací poměr, absolutní vlhkost, specifickou entalpii).

Kalibrátor vlhkosti Humor 20
Je všeobecně známo, že relativní vlhkost patří mezi nejhůře kalibrovatelné fyzikální veličiny. Hlavní problém spočívá v realizaci etalonu vlhkosti s dostatečnou přesností a stabilitou, zvláště pro kalibraci mimo specializovanou laboratoř. Existují různé metody generování vlhkosti. Avšak všechny klasické metody vyžadují stabilní teplotu nebo přesné měření teploty. Zcela jiný přístup ke stanovení referenční hodnoty využívá již druhá generace kalibrátorů vlhkosti Humor 20 (obr. 4). Oproti předchozí verzi vzrostla jeho přesnost a rozšířila se možnost vložit celé snímače (EE09, EE10) do kalibrační komory.

Humor 20 je kompaktní přesný kalibrační přístroj pro cejchování vlhkoměrů v rozsahu vlhkosti 10 až 95 % RH. Speciální procedura vylučuje systematické chyby a vede k vynikajícím výsledkům: přesnost ±0,5 % je zaručena v rozsahu 10 až 45 % RH a přesnost ±0,7 % v rozsahu 46 až 70 % RH. Dvoutlakový kalibrátor vlhkosti se skládá ze dvou nádob (jedna je postavena uvnitř druhé; obr. 5). Vzduch nebo dusík o tlaku p1 je nasycen v saturační nádobě 1 na 100% relativní vlhkost. Parciální tlak vodní páry je ews. Následně nasycený vzduch expanduje v měřicí nádobě 2, kde je tlak p a parciální tlak vodní páry e. Měřicí nádoby kalibrátoru jsou vyrobeny z materiálu o velké teplotní vodivosti. Umístění a konstrukce nádob zaručují konstantní teplotu uvnitř obou nádob. Za těchto podmínek je parciální tlak par zmenšen ve stejném poměru jako celkový tlak vzduchu. Potom je:

vztah 1.

kde h je relativní vlhkost (% RH).

Generovaná vlhkost je vypočtena z hodnot naměřených dvěma snímači tlaku s vynikající dlouhodobou stabilitou a reprodukovatelností. Oba tlaky je nutné stabilizovat jen krátkodobě. Relativní vlhkost v kalibrační nádobě je nastavena na požadovanou hodnotu vlhkosti pomocí změny tlaku p1.

Obr. 6.

Saturovaný parciální tlak ews ovšem závisí (nepatrně) na tlaku. Korekci této závislosti zajišťuje mikroprocesor.

Výhody výrobků E+E Elektronik
Výhodou výrobků E+E Elektronik je velká variabilita snímačů teploty a vlhkosti.

K dispozici jsou rovněž ekonomicky úsporné varianty kombinovaných snímačů s pasivním snímačem teploty.

Pokojové snímače v provedení s oddělenou svorkovnicovou částí umožňují částečnou montáž. Tím se zamezuje ztrátám snímačů na nedokončených stavbách.

Snímače vlhkosti jsou k dispozici i ve variantách do prostředí s nebezpečím výbuchu až do zóny 0.

Špičkou v sortimentu jsou velmi citlivé snímače rychlosti proudění s nejmenším rozsahem 0 až 1 m/s.

Jednoduché hlídače proudění vzduchu dovolují paralelní spojení několika měřicích míst.

Snímače tlaku pro vzduchotechniku, chladírenství a topenářství

Firma Huba Control je jeden z největších evropských výrobců snímačů tlaku a tlakových spínačů. Zaměřuje se především na hromadnou výrobu senzorů pro sériové použití. Díky velkosériové výrobě se dosahuje velmi příznivého poměru ceny a výkonu u všech typů snímačů. Pro příznivé ceny při zachování dobré kvality a spolehlivosti prvků je lze použít i v aplikacích, kde se dosud o spojitém sledování tlaku ani neuvažovalo.

Obr. 7.

Snímač tlaku typu 501
Snímač 501 (obr. 6) je ekonomická verze snímače tlaku s keramickým senzorem. Snímaný signál je linearizován, teplotně kompenzován a převeden na výstupní napěťový nebo proudový unifikovaný signál. Hlavními výhodami jsou kompaktní konstrukce, velká odolnost proti vibracím a vlhkosti. Snímač je vyráběn pro rozsahy –100 až 0 kPa a 0 až 100 MPa. Tento snímač se svou cenou přiblížil cenám mechanických manostatů a umožňuje zkvalitnit regulační procesy, aniž by se to projevilo na ceně jejich realizace.

Snímač rozdílu tlaků typu 694
Snímač 694 (obr. 7) využívá piezokeramický senzor. Senzor s relativně velkou membránou a citlivým snímacím prvkem usnadňuje realizovat snímače s velkou citlivostí. Díky použití membrány nenastává proudění vzduchu mezi prostorem s vyšším a nižším tlakem. Není tak zapotřebí filtrace. Navíc lze rovněž snímat tlak vzduchu o vysoké teplotě. Přístroj je navržen pro měření vzduchotechniky, především pro měření velmi malých rozdílů tlaků v čistých prostorách.

K dispozici je bipolární rozsah –50 až +50 Pa a rozsahy od 0 až 100 Pa do 0 až 5 kPa.

Obr. 8.

Tlakový spínač typu 604

Tlakový spínač 604 (obr. 8), nastavitelný již od rozdílu tlaků 20 Pa, je používán ve vzduchotechnických jednotkách ke kontrole zanesení filtrů a chodu ventilátorů. Tento spínač je navržen pro použití v průmyslových klimatizačních jednotkách. Jeho hlavní výhody jsou velmi snadná montáž, kombinovaný držák pro horizontální i vertikální montáž, přesné nastavení podle kalibrované stupnice, dlouhodobá i teplotní stabilita spínacího bodu a univerzální pozlacený kontakt pro spínání až 5 A/250 V. Díky svým vynikajícím provozním vlastnostem a příznivé ceně se uvedený spínač rychle rozšířil ve velkém množství vzduchotechnických aplikací i u výrobců vzduchotechnických jednotek. Lze jej dodat i v provedení EEx podle FTZÚ 03 ATEX 0312 (II 2G EEx ia IIC T6).

Závěr

Společnost Level Instruments je připravena poskytnout komplexní dodávku měřicí techniky pro oblast klimatizace a vzduchotechniky. V rámci svých služeb nabízí bezplatné vypracování návrhu řešení, zapůjčení senzorů a jejich vyzkoušení u zákazníka.

Zákazníkovi jsou při výběru, návrhu vhodného řešení i při instalaci a uvedení přístrojů do provozu nápomocni pracovníci s dlouholetými zkušenostmi v oboru.

Všechny dodávané přístroje vyhovují příslušným českým i evropským normám.

Pro podrobnější informace mohou zájemci kontaktovat pracovníky společnosti Level Instruments.

(Level Instruments)

LEVEL INSTRUMENTS spol. s r. o.
Přemyslovců 43
709 00 Ostrava-Mariánské Hory
tel.: 596 622 884, 596 622 618
fax: 596 620 618
hot-line: 602 533 433
e-mail: info@levelin.cz
http://www.levelin.cz

Inzerce zpět