Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Měřicí technika pro hutní provozy

číslo 7/2004

Měřicí technika pro hutní provozy

Společnost Level Instruments nabízí kompletní sortiment přístrojů pro měření výšky hladiny, průtoku, tlaku, teploty a vlhkosti také pro oblast hutnictví. Spolehlivost přístrojů je ověřena dlouholetým provozem v nejrůznějších aplikacích po celém světě. Specifikum hutí představují zejména vysoké teploty, prašnost atd. V tomto článku je vzhledem k omezenému rozsahu uveden pouze stručný výběr typických aplikací.

Obr. 1.

Špičkou v oblasti přístrojů pro měření polohy hladin jsou ultrazvukové hladinoměry AiRanger SPL, DPL Plus a XPL Plus, které naleznou uplatnění na mnoha místech v hutnictví, např. při měření objemu přísad u aglomerátu, měření výšky hladiny práškových přísad při výrobě oceli nebo měření výšky hladiny v jímce na chladicí vodu. Pro sledování mezí se běžně používají limitní rotační hladinové spínače RN 3000 nebo kapacitní hladinové spínače CLS 100/200.

Pro monitorování koncentrace pevných částic ve vzduchu (např. železného prachu) jsou již mnoho let standardně používány přístroje německého výrobce Dr. Födisch. Tyto přístroje mohou být použity také pro kontrolu filtrů a ke sledování stavu odlučovačů a filtrů v nejrůznějších provozech, např. v elektrárnách, teplárnách, v kotelnách a klimatizačních jednotkách. Jsou vhodné i pro údržbu a servis prachových filtrů, pro kontrolní měření obsahu pevných částic ve spalinách v kouřovodech apod.

Obr. 2.

V olejovém hospodářství se osvědčily velmi přesné hladinoměry Enraf, které spolehlivě měří hladinu v zásobnících oleje, ředidla, lihu apod.

Spojité měření výšky hladiny čpavkové vody

Novinka s označením Torrix (obr. 1) byla představena v loňském roce a za krátkou dobu si našla v Česku desítky spokojených uživatelů. Jde o přesný plovákový snímač použitelný pro měření výšky hladiny všech kapalných médií v zařízeních, kde je zajištěn dostatečný pohyb plováku a kde nedochází k ulpívání média na vodicí tyči. Minimální rozměry plováku (podle provedení již od průměru 43 mm) umožňují snímač instalovat i do úzkých vstupních hrdel.

Zajímavou úlohu představuje regulace a měření objemu čpavkové vody sloužící jako chladivo. U této aplikace je největší důraz kladen na přesnost a v takovém případě jsou nejlepší volbou hladinoměry Torrix s přesností 0,5 mm.

Tab. 1. Základní technické parametry hladinoměru Torrix
Napájení 10 až 30 V DC
Výstup 4 až 20 mA
Přesnost lepší než ±0,5 mm
Rozlišení 0,1 mm
Krytí IP68
Vodicí tyč průměr 12 mm
Délka vodicí tyče 200 až 4 000 mm
Připojení závitové nebo přírubové
Schválení EEx ia IIC

Měření průtoku chladicích kapalin v hutnictví

V současnosti jsou ultrazvukové průtokoměry schopné přesně a spolehlivě měřit průtok téměř ve všech typech potrubí. Při výrobě železa se tento typ průtokoměrů od firmy Flexim používá pro měření průtoku chladicích kapalin v obou větvích chladicích systémů. Další častou aplikací bývá měření průtoku chladicích vod ve válcovnách. V obou případech je velmi spolehlivý průtokoměr rozhodně na místě.

Příložné několikakanálové ultrazvukové průtokoměry nové generace Fluxus® ADM firmy Flexim (obr. 2, tab. 2) měří průtok kapalin v zaplněných potrubích různých průměrů s různou rychlostí proudění média, aniž je nutné potrubí mechanicky upravovat. Ultrazvukový signál je spolehlivě vyhodnocován speciálním softwarem NoiseTrekä. Průtokoměr je možné rovněž doplnit vestavnou jednotkou pro výpočet množství přenášeného tepla se dvěma vstupy pro připojení čidel Pt100 s měřicím rozsahem –50 až +400 °C.

Tab. 2. Základní přehled průtokoměrů Fluxus

Typ Fluxus ADM 6725 (přenosná verze) Fluxus ADM 7207 Fluxus ADM 7807
Měřicí princip měření doby průchodu (transit-time)
Rychlost průtoku 0,01 až 25 m/s
Rozlišení 0,025 cm/s
Přesnost 1 až 3 %
Napájení baterie (6 V, 4 A·h) nebo externí napájení (100 až 240 V AC) 100 až 240 V AC nebo 12/24/48 V DC
Krytí IP54 IP65
Počet kanálů 2 1 nebo 2 1 až 4
Kapacita záznamníku dat 100 000 hodnot
Komunikace RS-232 RS-232/RS-485

Snímače Fluxus ADM se montují na vnější stranu potrubí. Není nutné narušit stěnu potrubí, při montáži není třeba odstavit výrobní proces a v místě měření nedochází k tlakové ztrátě. Ultrazvukový průtokoměr rychle reaguje na náhlé změny průtoku a tím zaručuje spolehlivé a přesné měření i v nepříznivých podmínkách.

Obr. 3.

Typicky se průtokoměry Fluxus ADM uplatňují především v těchto odvětvích:

  • chemie a petrochemie (agresivní média, vysoké teploty, nevodivá média),
  • farmacie (měření v čistém prostředí),
  • potravinářství (hygienické podmínky),
  • vodárenství a zpracování odpadních vod (potrubí velkých průměrů),
  • elektroenergetika (měření objemu chladicí vody a vody z kotlů, kondenzátu, vytápěcích okruhů),
  • chlazení a klimatizace (měření průtoku na vstupu i na výstupu),
  • letecký průmysl (měření průtoku hydraulických kapalin).

Měření náklonu a polohy pístu v plynojemu

Velice speciální úlohou je hlídání náklonu a polohy pístu v nízkotlakém suchém plynojemu. Náklon pístu je určován porovnáváním hodnot získaných spojitým měřením výšky hladiny ve dvou do kříže propojených dvojicích nádob. Výška hladiny v každé z nádob je měřena ultrazvukovou sondou Probe (obr. 3) v provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu. Jakýkoliv zjištěný rozdíl ve výšce hladiny v protějších nádobách je vyhodnocen jako nežádoucí náklon pístu. Ultrazvukové hladinoměry Probe měří také výšku hladiny těsnícího oleje, který zabraňuje úniku plynu z plynojemu.

Obr. 4.

Ultrazvukové kompaktní hladinoměry Probe zaručují spolehlivé měření polohy hladin kapalin i kalů bez nutnosti údržby v otevřených i v uzavřených nádobách i v mnoha jiných aplikacích.

Řízené skrápění uhlí

Jako palivo se v hutích používá uhlí. Pro omezení prašnosti je třeba je při dopravě na dopravnících skrápět vodou. Nepřetržité skrápění však není vhodné – je náročné na spotřebu vody a energie k jejímu čerpání. Proto se snímá přítomnost uhlí na dopravníku a skrápění ze sprch se spouští jen tehdy, je-li detekována přítomnost uhlí. Velice spolehlivě přítomnost materiálu na dopravníku rozezná bezkontaktní ultrazvukový limitní spínač Pointek ULS 200 (obr. 4).

Řízení jeřábových tratí

Ultrazvukové hladinoměry nemusí pouze měřit výšku hladiny materiálu v zásobníku, ale lze je použít např. pro řízení jeřábové tratě. V tomto případě měří ultrazvukové sondy vzdálenost mezi jeřáby a zajišťují stále minimální bezpečnou vzdálenost.

Obr. 5.

Detekce úniku písku z filtrů

V mnoha případech je třeba detekovat únik písku z pískových filtrů. Nejspolehlivějším řešením je akustický snímač Senaco AS100 (obr. 5), který měří vibrace vyvolané pohybem uniknuvšího písku v potrubí.

Závěr

Rychlá reakce na poptávku, velmi kvalitní zboží, široký sortiment nabízených produktů, 24hodinový servis sedm dní v týdnu – to vše vede ke spokojenosti zákazníků.

Společnost Level Instruments v tomto článku představila základní prvky své nabídky měřicích zařízení pro použití v hutních provozech. Zákazníkovi jsou při návrhu vhodného řešení i při instalaci a uvedení přístrojů do provozu v této oblasti, stejně jako v mnoha dalších oblastech v jiných odvětvích průmyslu, nápomocni pracovníci firmy s dlouholetými zkušenostmi. Všechny dodávané přístroje vyhovují příslušným českým i evropským normám.

(Level Instruments)

LEVEL INSTRUMENTS spol. s r. o.
Přemyslovců 43
709 00 Ostrava – Mariánské Hory
tel.: 596 622 884, 596 622 618
fax: 596 620 618
hot-line: 602 533 433
e-mail: info@levelin.cz
http://www.levelin.cz

Inzerce zpět