Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Měřicí modul PAPAGO Environment Monitor

PAPAGO measuring module® jsou měřicí a monitorovací moduly, které tvoří ucelenou a stále se rozrůstající řadu. Nejnovějším přírůstkem je PAPAGO TH 2DI DO ETH, tedy kombinovaný modul pro monitorování teploty, vlhkosti a dvoustavových vstupů. K dispozici je s rozhraním Ethernet, verze s WiFi se připravuje. 

Typickým příkladem použití popisovaného modulu Papago bude monitorování prostředí v rozváděči, skříni s výpočetní technikou či v jiném uzavřeném prostoru. Papago má vstup pro snímače teploty a vlhkosti a dále dva vstupy pro spínací kontakty. Na ty mohou být připojeny např. dveře rozváděče a záplavový spínač. Reléový výstup lze využít např. k signalizaci, k sepnutí ventilátoru apod.

Společné vlastnosti modulů Papago jsou:

 • komunikační rozhraní Ethernet, WiFi nebo GPRS,
 • pro verzi s ethernetovým rozhraním napájení PoE (možnost připojení síťového adaptéru zůstává),
 • interní webové stránky a mnoho komunikačních protokolů (viz dále),
 • jednoduché nastavení na interních webových stránkách nebo prostřednictvím rozhraní USB,
 • interní paměť a zálohované hodiny reálného času (do paměti jsou automaticky ukládána data s naměřenými hodnotami i s časem měření pro případ, že by se ztratila komunikace; po obnovení spojení jsou data automaticky doposlána),
 • kovová robustní krabička pěkného vzhledu, která může být montována i na lištu DIN, s popisy, které umožní zapojení bez nahlížení do manuálu,
 • skvělá cena,
 • možnost zobrazení, uložení a vyhodnocení dat v programu Wix (wix.papouch.com), který je pro menší počty měřených veličin zdarma. 

Komunikace

Moduly Papago ETH a Papago WiFi komunikují několika standardními protokoly. To umožňuje moduly snadno začlenit do větších systémů a data zpracovávat.

Klasickým protokolem pro využití v automatizaci je Modbus TCP. Další komunikační možností je protokol SNMP, včetně posílání zpráv typu trap při nastavených událostech. Možné je také využít protokol HTTP Get s otevřenými nebo šifrovanými daty, který se těší velké oblibě a nepotřebuje pevnou IP adresu. Moduly Papago rovněž umějí poslat e-mail při nastavených událostech. Z důvodu zpětné kompatibility je možné využít i protokol SPINEL (firemní otevřený a dobře popsaný protokol firmy Papouch). Všechny měřené veličiny jsou vidět na interních webových stránkách. 

Dostupné moduly řady Papago

V řadě Papago jsou k dispozici tyto moduly:

 • 2TH – měření teploty a vlhkosti ve dvou místech (využívají se snímače s polovodičovými senzory),
 • 2PT – měření teploty ve dvou místech, používají se snímače se senzory Pt100,
 • 2TC – jako 2PT, ale s termočlánky typu K,
 • 5HDI DO – snímání stavu pěti digitálních vstupů (modul je určen zejména pro měřiče energií s impulzním výstupem),
 • READER – pro připojení čteček karet RFID a čárových kódů,
 • TH 2DI DO – modul popisovaný v tomto článku.

Všechny uvedené moduly Papago je možné objednat s rozhraním Ethernet nebo WiFi. V době, kdy čtete tento článek, jsou již některé moduly Papago dostupné s rozhraním GPRS. PAPAGO je možné zapůjčit k vyzkoušení a technici výrobce poradí s jejich aplikací.

(Papouch, s. r. o.)

Obr. 1. Modul Papago monitoruje vlhkost a teplotu a má dva kontakty

Obr. 2. Připojení snímačů k Papago TH 2DI DO ETH

Obr. 3. Příklad interní webové stránky