Měřicí karty a moduly pro PC

Přehled trhu v časopise Automa slouží čtenářům k rychlé orientaci v nabídce výrobků na trhu. Zde jsou představeny Měřicí karty a moduly pro PC, označované také zkratkou DAQ (Data Acquisition), určené pro měření analogových signálů.