Aktuální vydání

celé číslo

08

2019

MSV 2019 v Brně

celé číslo

Měřicí a kontrolní relé Zelio Control

Základní funkcí měřicích a kontrolních relé je včas informovat o neobvyklých stavech řídicí úlohy, tím zajistit včasný zásah, a tak předcházet vážným a nákladným haváriím v provozech. Společnost Schneider Electric v rámci značky Telemecanique a jejího motta „Jednoduše inteligentní!“ připravila na podzim letošního roku inovaci v nabídce měřicích a kontrolních relé Zelio Control podle požadavků uživatelů na provedení, funkce a rozsahy jednotlivých typů. Cílem bylo dosáhnout vhodných funkcí a současně i snadného používání. Bylo optimalizováno napájecí napětí relé, díky čemuž se zpřehlední široká nabídka typů. Přístroje byly doplněny novými funkcemi pro domovní i průmyslové použití a jsou nyní dodávány v účelném modulárním provedením v pouzdrech dvou šířek, 17 nebo 35 mm. Pouzdra jsou opatřena průhledným krytem, který se osvědčil u modulárních časových relé Zelio Time. Nová skupina Zelio Control s označením RM17 a RM35 obsahuje relé pro hlídání parametrů třífázových sítí, jako jsou sled, výpadek a asymetrie fází, dále proudová a napěťová relé, relé pro hlídání změn frekvence elektrického signálu, rychlosti otáčení či posunu dopravníků. Patří sem také relé pro hlídání teploty v úlohách s použitím výtahů, pro hlídání úrovně nejen hladiny kapalin a relé pro kontrolu provozu čerpadel (předcházení chodu naprázdno). Uvedené inovace poskytují široký prostor výběru správného prvku pro hlídání daného provozu, což umožní včasný zásah při poruše.
Schneider Electric CZ, s. r. o., Zákaznické centrum, tel.: 382 766 333, http://www.schneider-electric.cz