Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Měřicí a automatizační technika TURCK pro automobilový průmysl

Automobilový průmysl vyžaduje měřicí a automatizační techniku, která vyhoví drsným provozním podmínkám v tomto průmyslovém odvětví. Pro lisovny, karosárny, lakovny a konečnou montáž vozidla je k dispozici množství spolehlivých produktů Turck, které v automatizačních úlohách a při identifikaci pomohou snížit nevyužitý potenciál a zvýšit účinnost a kvalitu v průběhu celého výrobního procesu.

 
Znalosti a zkušenosti v oblasti automobilového průmyslu jsou výsledkem dlouhodobého partnerství společnosti Turck s významnými automobilovými výrobci, které napomohlo vzniku několika unikátních řešení a výrobků.
 

Zařízení pro kontrolu přivařovaných matic

Zařízení pro spolehlivou kontrolu matic a šroubů přivařovaných k plechům karoserie apod. pracuje s indukčními snímači přiblížení s funkcí teach-in, která umožňuje nastavit snímače tak, aby reagovaly jen na přivařenou matici nebo šroub, a nikoliv na okolní plech.
 

Snímače s rozhraním IO-Link

Rozhraní IO-Link je určeno pro přenos signálů od snímačů do řídicí jednotky. Obráceným směrem lze přenášet řídicí signály pro nastavení a kalibraci snímačů. Toto rozhraní je zvlášť výhodné u snímačů pro měření vzdáleností, detekci objektů nebo měření provozních veličin. Při výměně snímače lze pomocí IO-Link do nového snímače přenést původní nastavení a tak zkrátit prostoj nutný k servisnímu zásahu.
 

Pasivní rozbočovače pro IO-Link

Společnost Turck dodává pasivní rozbočovače se čtyřmi, šesti a osmi vstupními konektory a několikažilovým výstupním kabelem. Rozdělovač spojí až šestnáct stavových spínacích prvků v šestnáctibitový signál IO-Link, který lze potom přenášet jedním běžným kabelem.
 

Inklinometr pro kontrolu náklonu nebo natočení

Inklinometry od společnosti Turck lze použít např. pro kontrolu polohy součástek před jejich přivařením nebo konečnou montáží.
 

Vazební člen pro indukční přenos signálů a energie

Vazební člen pro indukční přenos signálů a energie je bezúdržbová náhrada za komutátorová sběrací zařízení, která trpí opotřebováním kontaktů vlivem pohybů a vibrací.
 

Technika RFID pro identifikaci a kontrolu výrobků, nástrojů nebo montovaných dílů

Největší potenciál pro techniku RFID je právě v automobilovém průmyslu, kde je RFID již dvacet let využívána na paletách a dílech přepravovaných výrobními transportními systémy. Díky zlepšujícím se technickým parametrům a klesající ceně čipů RFID se uvažuje o použití nosičů dat RFID na každou karoserii a jednotlivé komponenty automobilu, aby byla zajištěna průběžná identifikace a kontrola kvality během celého výrobního procesu.
 
Nosiče dat (nazývané tagy) namontované na unašeč, rám nebo karoserii vozidla doprovázejí identifikovaný díl celým výrobním procesem a kontrolami a lze je nejen číst, ale opakovaně na ně ukládat data. Konečný výrobek je tak k dispozici s tzv. QM-protokolem, obsahujícím informace o každém kroku výroby a testech kvality.
 
Zatímco používání tištěných štítků s čárovými kódy je při vysokých teplotách, prašnosti nebo vlhkosti obtížné, speciální datové nosiče a robustní čtecí a zapisovací hlavy umožňují používat techniku RFID i v těch nejtěžších podmínkách.
 
Jsou-li datové nosiče montovány na dopravníkové systémy, např. skidové dopravníky neboli závěsné unašeče (obr. 1), jsou vzdálenosti mezi datovými nosiči a hlavami pro čtení i zápis relativně malé, obvykle se pohybují mezi 30 a 100 cm. To dovoluje využívat techniku pracující v pásmu HF. Pro větší přenosovou vzdálenost je nutné použít prvky s frekvenčním rozsahem UHF (obr. 2), který umožňuje provoz až na vzdálenost 3 m.
 

Závěr

Společnost Turck v rámci svých služeb nabízí bezplatné vypracování návrhu řešení, zapůjčení výrobků a jejich vyzkoušení u zákazníka.
Jan David,
 

Obr. 1. Na skidových dopravnících lze použít RFID v pásmu HF

Obr. 2. Čtecí hlavy RFID v pásmu UHF mají dosah až 3 m