Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Měření zaplnění v silech s technickou posypovou solí

V zimních měsících většina motoristů oceňuje práci silničářů. Zimní údržba spočívá mj. v posypu vozovek posypovou solí. Sůl je uložena v dřevěných silech, z nichž se plní do posypových vozidel. Jak zjistit zaplnění sil a určit, kolik soli je ještě v rezervě? V popisovaném případě se množství soli v zásobnících určovalo dvakrát denně manuálním měřením. To znamenalo pro zaměstnance nepříjemnou práci ve venkovním prostředí při nízkých teplotách a nepříznivých podmínkách. Chyby při měření byly velmi časté.

Proto se provozovatel rozhodl do sila nainstalovat automatický měřič polohy hladiny. Silo má výšku přibližně 10 m, průměr 4,5 m a obsah 350 t soli.

K měření hladiny soli v zásobníku byl použit radarový hladinoměr sypkých materiálů Vegapuls 67 (obr. 1), který měří kontinuálně a bezkontaktně. Plně zapouzdřený anténní systém z plastu chrání snímač proti agresivní soli a korozní atmosféře sila.

Měřená hodnota je zobrazována na zobrazovači Vegadis 61, který je namontován zvnějšku na sile v úrovni očí řidiče. Zobrazovač vždy ukazuje aktuální zásobu soli v silu. Řidiči tedy okamžitě vidí, zda je v silu dostatek posypového materiálu pro jejich vozidlo.

Kromě toho je signál pomocí vysílací a přijímací jednotky Plicsradio T62 a R62 bezdrátově přenášen ze sila do budovy depa. Vyhodnocovací jednotka Plicsradio C62 předává data do sítě Ethernet a přenáší je do vzdáleného serveru. Tento server, umístěný v sídle společnosti Vega, údaje zpřístupňuje prostřednictvím webového rozhraní všem oprávněným osobám s přístupem na internet. Je tak možné optimalizovat zavážení jednotlivých sil posypovou solí, aby všude byly dostatečné zásoby a náklady na dopravu byly co nejmenší.

Všechny dodávané přístroje vyhovují příslušným českým i evropským normám a jejich spolehlivost je ověřena dlouholetým provozem u nás i v zahraničí. Mnoho let zkušeností umožňuje pracovníkům společnosti Level Instruments CZ – Level Expert porozumět specifickým požadavkům daného odvětví a správně na ně reagovat. Společnost je připravena dodat měřicí techniku pro jakékoliv průmyslové odvětví, a to včetně bezplatného technického poradenství, vypracování návrhu řešení, zapůjčení snímačů a jejich vyzkoušení u zákazníka.

(Level Instruments CZ – Level Expert)

Obr. 1. Radarový snímač Vegapuls 67