Měření výšky hladiny v bělicí věži

číslo 7/2005

Měření výšky hladiny v bělicí věži

V papírnách je třeba měřit polohu hladiny materiálu v bělicí věži. Pro velkou hustotu a viskozitu materiálu, možnost vzniku nerovností na hladině kašovitého až tuhého média a vysokou teplotu se zde hladinoměry dostávají na krajní mez své použitelnosti.

Obr. 1.

Je možné použít zde radarový hladinoměr? Obecně jsou radarové hladinoměry vhodné spíše pro měření polohy hladiny kapalin. Bělený materiál v horní části bělicí věže je v podstatě suchý a nemá právě nejlepší vlastnosti z hlediska odrazu radarového signálu – běžný radarový hladinoměr zde proto použít nelze.

Přesto existují hladinoměry, které si právě s takovým měřením poradí. Například hladinoměr Vegapuls 68 (Vega) využívající tzv. metodu K-Band. Tento hladinoměr dokáže rozlišit i velmi slabé odražené signály – jeho dynamický rozsah je 30 dB. Díky speciálnímu softwaru umí sledovat i měnící se polohu hladiny, např. při plnění věže. To je zvláště důležité při kontinuální, nepřetržité výrobě. Hladinoměr má také extrémně nízkou spotřebu energie a pracuje v dvouvodičovém zapojení.

Kuželová anténa hladinoměru Vegapuls 68 má průměr jen 95 mm a průměr příruby už od DN 50. Hladinoměr je proto velmi vhodný pro modernizaci starších zařízení – nejen bělicích věží, ale i zásobníků a sil papírenské buničiny, klihu, barviv, pigmentů a polotovarů při výrobě papíru, a ovšem i v jiných odvětvích průmyslu.

Kryt hladinoměru Vegapuls 68 je volitelně z plastu, hliníku nebo korozivzdorné oceli. Výstup může být proudový 4 až 20 mA nebo pomocí sběrnic Profibus PA či Foundation Fieldbus.

Datacon MSI, s. r. o., tel.: 222 315 942, e-mail: datacon@datacon.cz, http://www.datacon.cz