Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Měření výkonu na nízkém a vysokém napětí od firmy WAGO

Nový modul 750-495/040-010 pro I/O systém WAGO 750 XTR umožňuje měření elektrických veličin třífázové napájecí sítě v rozsahu nízkého a vysokého napětí do 20 kV. Jedná se o komplexní a cenově efektivní modul pro měření výkonu spojený s analyzátorem harmonických průběhů. K modulu lze připojit převodníky proudu a napětí, které odpovídají normám IEC

60044-7/8 a IEC 61869-7/8. Zabudování do stávajícího rozváděče je snadné a rychlé, bez nutnosti rozsáhlé přestavby. Díky integraci do flexibilního I/O systému WAGO 750 XTR není třeba instalovat žádná další zařízení. Robustní systém XTR je konstruován tak, aby odolával velkým vibracím a rázům, má velkou dielektrickou pevnost a odolnost proti elektromagnetickému rušení a rozsah pracovních teplot je od –40 do +70 °C. Typické příklady použití nového modulu zahrnují místní rozvodny distribuční sítě nebo vysokonapěťové rozvodny průmyslových podniků.

WAGO-Elektro, spol. s r. o., tel.: 261 090 143, e-mail: automatizace@wago.com, www.wago.cz