Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Měření výkonnosti a (ne)efektivnosti produkčních jednotek

číslo 4/2006

Měření výkonnosti a (ne)efektivnosti produkčních jednotek

Josef Jablonský, Martin Dlouhý: Modely hodnocení efektivnosti produkčních jednotek. Professional Publishing, Praha, 2005, 1. vyd., 183 s. (B5, brož.), ISBN 80-86419-49-5, 248 Kč.

Měření výkonnosti a efektivnosti produkčních jednotek a nalezení příčin jejich neefektivnosti je důležitým předpokladem pro zlepšování jejich chování v konkurenčním prostředí. Produkčními jednotkami mohou být nejenom firmy, které reálně vyrábějí určité produkty, ale rovněž zdravotnická zařízení, bankovní pobočky, školy, úřady apod. – obecně jakékoliv homogenní jednotky, které vykonávají v čase stejnou nebo podobnou aktivitu, produkují výstupy a spotřebovávají při tom vstupy.

Efektivnost a výkonnost produkčních jednotek ve veřejném i soukromém sektoru mohou být všeobecně vyjádřeny jako poměr žádoucích výstupů, které hodnocená jednotka produkuje, a vstupů, které při této produkci spotřebovává. Každá jednotka je tedy charakterizována souborem vstupních a výstupních numerických charakteristik. Pro analýzu těchto údajů lze použít množství modelů a metod, které jsou podrobně rozebrány v nové publikaci doc. Ing. Josefa Jablonského, CSc., a dr. Ing. Martina Dlouhého, MSc., Modely hodnocení efektivnosti produkčních jednotek.

Kniha je rozdělena do sedmi kapitol. První z nich uvádí čtenáře do problematiky hodnocení efektivnosti a definuje některé základní pojmy. Druhá kapitola je zaměřena na produkční funkce, které potenciálně představují jeden z důležitých nástrojů hodnocení efektivnosti. Následující část práce je úvodem do teorie a praxe vícekriteriálního rozhodování – zaměřuje se především na modely a metody vícekriteriálního hodnocení variant. Z modelů vícekriteriálního programování se podrobněji věnuje cílovému programování, které nachází uplatnění v některých modelech analýzy obalu dat (podrobně jsou rozebrány v kapitole 4). Modely analýzy obalu dat představují mohutný nástroj, který lze využít právě především při hodnocení efektivnosti produkčních jednotek. Svědčí o tom i velké množství reálných aplikací, které jsou popsány v literatuře. Kapitola 5 popisuje modely, jež jsou rozšířením teorie modelů analýzy obalu dat. Šestá část knihy je věnována programovým systémům pro analýzu vícekriteriálních rozhodovacích problémů a řešení úloh modelů analýzy obalu dat. V poslední, sedmé kapitole je uvedeno několik příkladů (hodnocení efektivnosti firem střední Evropy, hodnocení efektivnosti nemocnic a bankovních poboček, výpočet indexu lidského rozvoje). Všechny kapitoly jsou doplněny seznamem literatury, v níž může zájemce najít podrobnější informace o dané problematice.

(tes)