Aktuální vydání

celé číslo

05

2020

snímače teploty

celé číslo

Měření tlaku a výšky hladiny kapalin

číslo 7/2004

Měření tlaku a výšky hladiny kapalin

Za více než deset let svého působení na trhu s automatizační technikou rozšířila firma BD Sensors svou nabídku na více než 40 základních typů snímačů tlaku a výšky hladiny kapalin.

Základem sortimentu jsou snímače řady DMP na bázi polovodičového tenzometru s oddělovací membránou z korozivzdorné oceli pro tlaky od 600 Pa do 70 MPa. Je nabízen velký počet variant rozsahů i elektrických výstupů a tlakových i elektrických připojení. Snímače se vyznačují vynikajícími metrologickými vlastnostmi, zejména dlouhodobou stabilitou, velmi dobrou linearitou a opakovatelností a malou hysterezí. Jejich střední doba do poruchy je delší než 200 000 provozních hodin.

Obr. 1.

Pro měření výšky hladiny kapalin i kalů jsou nabízeny snímače řady LMP/LMK v závitovém provedení pro měření na otevřených nádržích s příslušnou přípojkou nebo v ponorném provedení pro aplikace, kde závitové připojení nelze využít.

Široká nabídka materiálů oddělovacích membrán, pouzder snímačů a plášťů kabelů umožňuje vybrat optimální řešení s ohledem na chemické a fyzikální vlastnosti měřeného média.

Vedle snímačů s analogovým zpracováním signálu čidla jsou k dispozici také inteligentní snímače s mikroprocesorovou elektronickou jednotkou, která napomáhá zajistit:

  • digitální teplotní kompenzaci v rozsahu –20 až +80 °C (popř. –40 až +60 °C ) s chybou vlivem teploty menší než 0,1 z měřicího rozsahu v celém kompenzovaném pásmu teplot,

  • nelinearitu převodní charakteristiky menší než 0,1 % měřicího rozsahu,

  • komunikaci v různých komunikačních standardech.

Volit lze komunikaci typu HART, Ethernet, CANopen, RS-232 i bezdrátovou Bluetooth. Snímače je pak možné snadno na dálku parametrizovat a naměřené hodnoty jsou k dispozici v digitální formě.

Pro použití v náročných podmínkách při řízení nejrůznějších technologických procesů v potravinářském, chemickém a farmaceutickém průmyslu jsou určeny snímače řady DMP 331P a HMP v provedení s čelní oddělovací membránou a s libovolným typem tlakové přípojky (obr. 1).

Nabídku doplňují elektronické tlakové spínače s vynikající stabilitou nastavených parametrů a programovatelné digitální displeje pro zobrazení stavu proudové smyčky 0/4 až 20 mA.

Téměř všechny přístroje je možné dodat i v provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu a mnohé z nich jsou schváleny jako stanovená měřidla pro fakturační měření. Všechny nabízené přístroje splňují požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu.

Souhrnně lze konstatovat, že firma BD Sensors nabízí kompletní sortiment snímačů tlaku a snímačů výšky hladiny kapalin ve standardních i zákaznických provedeních, ve vysoké kvalitě, za příznivé ceny, s krátkými dodacími lhůtami a s vysokou úrovní technické podpory.

BD Sensors s. r. o.
Hradišťská 817
687 08 Buchlovice
tel.: 572 432 111
fax: 572 432 116
e-mail: sale@bdsensors.cz
http://www.bdsensors.cz

Inzerce zpět