Aktuální vydání

celé číslo

06

2022

Vodohospodářství, energetika a využití obnovitelných zdrojů energie

IIoT, vestavné a průmyslové počítače a edge computing

celé číslo

Měření spotřeby a analýza kvality elektrické energie

Multifunkční měřicí přístroj Sentron PAC4200 měří až asi 200 elektrických veličin, jako např. napětí, proud, činný výkon a spotřebu, s přesností 0,2 %. Poskytuje údaje umožňující posuzovat kvalitu elektrické energie v připojené rozvodné síti, např. zkreslení průběhu proudu, fázový úhel a amplitudu 3. až 31. liché harmonické. Naměřené hodnoty ukládá pro následnou analýzu. Svými parametry odpovídá nové normě IEC 61557-12 týkající se měřicích zařízení a splňuje požadavky kladené v moderních průmyslových závodech na výkonnost, bezpečnost a provozní vlastnosti měřidel tohoto druhu.
 
Přístroj Sentron PAC4200 lze zapojit do nadřazeného systému pro řízení spotřeby energie (např. Simatic Powerrate), v němž poskytuje transparentní přístup k naměřeným hodnotám jako nezbytnou podmínku zvyšování výkonnosti průmyslového závodu, optimalizace spotřeby energie a snižování nákladů. K tomu má Sentron PAC4200 standardně ethernetové rozhraní s přenosovou rychlostí 10/100 Mb/s a volitelně rozšiřující moduly s rozhraním Profibus-DP nebo Modbus RTU. Může také fungovat jako brána do sítě Ethernet pro přenos dat z podřízených zařízení s rozhraním RS-485.
 
Dva multifunkční digitální I/O lze využít k realizaci doplňkových ovládacích či signalizačních funkcí. Přístroj Sentron PAC4200, stejně jako už dříve dostupný Sentron PAC3200, zobrazuje všechny rozhodující parametry sítě na velkém grafickém LCD, současně určeném k ovládání přístroje prostřednictvím intuitivně uspořádaného menu.

Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, www.siemens.cz/iadt, e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com