Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Měření síly – naše specialita

Automa 4/2000

Martin Šafařík,
Micro-Sensor spol. s r. o.

Měření síly – naše specialita

Obr. 1.

Firma MICRO-SENSOR spol. s r. o. se od roku 1991 věnuje vývoji, výrobě a prodeji senzorů a systémů pro dotykové a bezdotykové měření vzdálenosti a pro měření síly. V oblasti měření vzdálenosti spolupracuje s firmou MICRO-EPSILON MESSTECHNIK. Senzory pro měření síly na bázi tenzometrů jsou aplikovány především ve zkušebních zařízeních na měření pevnosti materiálů v tlaku, tahu a ohybu.

Zkušební zařízení TMZ-3U Electronic
Jde již o třetí generaci úspěšného kompaktního zkušebního zařízení (obr. 1) pro destruktivní měření pevnosti keramických hmot, granulí a podobných materiálů v tlaku, tahu a ohybu. Měřicí rozsah 3 kN vyhovuje převážné většině měření v keramickém průmyslu, při výrobě porcelánu a různých granulovaných materiálů.

Obr. 2.

Vzhledem k příznivým pořizovacím a provozním nákladům je zkušební zařízení TMZ-3U Electronic vhodné i pro menší výrobny.

Firma Micro-Sensor je připravena vyjít vstříc i speciálním požadavkům zákazníků při zkouškách pevnosti keramických a jiných materiálů. Zkušební zařízení TMZ-3U Electronic může být např. uzpůsobeno pro nedestruktivní zkoušky, adaptéry pro jednotlivé zkoušky mohou být přizpůsobeny nestandardním tvarům zkušebních vzorků atd.

Příkladem zákaznické varianty zkušebního zařízení vyvinutého a dodaného firmou Micro-Sensor je zkušební zařízení TMZ-3S.AVX (obr. 2), které je určeno pro měření síly potřebné k odtrhu pásky pro balení elektronických součástek SMD. Měřicí rozsah zařízení je 5 N. Jeho princip a koncepce vycházejí ze zkušebního zařízení TMZ-3U Electronic. Zachovává si jejich přednosti: kompaktnost provedení a výhodné pořizovací a provozní náklady.

Tento příklad názorně ilustruje schopnost firmy Micro-Sensor komplexně řešit i zcela specifické požadavky zákazníků v oblasti měření síly.

Zkušební zařízení TMZ-4U Electronic
Pro široké použití při zkouškách pevnosti vyvinula firma Micro-Sensor zkušební zařízení TMZ-4U Electronic (obr. 3). Je určeno pro zkoušky pevnosti v tlaku, tahu a ohybu plastů, pryže, usní a jiných materiálů. Zařízení je v jednosloupovém stolním provedení a má měřicí rozsah 3 kN.

Velkou výhodou tohoto zařízení je možnost přizpůsobit jeho parametry požadavkům speciálních zkoušek. Je možné realizovat např. měření prodloužení, stlačení, průhybu nebo cyklické zkoušky.

Obr. 2. Obr. 3.

Shrnutí
Charakteristickým rysem všech zmíněných zkušebních zařízení je jejich velmi snadná obsluha. Uživatel si může vybrat, zda bude zařízení ovládat z klávesnice, umístěné na předním panelu, nebo pomocí nadřazeného PC. Používaný software je k dispozici pro prostředí DOS i Windows 95/98. Zkušební zařízení samozřejmě může pracovat samostatně bez PC a i v této variantě umožňuje tisknout nastavené provozní parametry a naměřená data. Výhodou ovládání z PC je mj. možnost graficky zobrazovat průběh měření a následně jej tisknout.

Uživatelé ocení možnost volit měření pevnosti ve dvou režimech, v jednotkách tlaku, v megapascalech, a v jednotkách síly, v newtonech. Při různých typech zkoušek se uplatní možnost měnit rychlosti zatěžování vzorku.

Firma Micro-Sensor se zaměřuje i na zákaznické řešení dodávek tenzometrických snímačů síly a je schopna na základě specifikace zákazníka zkonstruovat a dodat snímač síly včetně vyhodnocovací jednotky.

Micro-Sensor spol. s r. o.
Na Libuši 891
391 65 Bechyně
tel.: 0361/81 30 11
fax: 0361/81 10 60
e-mail: micro-sensor@micro-sensor.cz
http://www.micro-sensor.cz