Aktuální vydání

celé číslo

12

2020

Systémy DCS pro kontinuální a dávkové výrobní procesy

Provozní analytická technika

celé číslo

Měření průtoku vody dávkované do směsi pro výrobu pórobetonových tvárnic

Výroba stavebních hmot má v České republice dlouhodobou tradici. Moderním stavebním materiálem jsou pórobetonové tvárnice vyráběné z křemičitého písku (bílé) nebo z elektrárenského popílku (šedé). Jejich kvalita závisí nejen na použitých surovinách, ale též na přesném dodržení postupu výroby, k němuž patří i správné dávkování vody do směsi, z níž se tvárnice vyrábějí (tzv. záměsová voda). 

V trutnovském závodě společnosti Porfix se vyrábějí bílé pórobetonové tvárnice nejvyšší kvality na bázi křemičitého písku. Vynikajících mechanických a tepelněizolačních vlastností se dosahuje mimo jiné pečlivým zpracováním vstupních surovin a přesným dodržením technologického postupu výroby pórobetonové směsi, do něhož patří i dávkování záměsové vody správné teploty.

K dávkování záměsové teplé a studené vody do míchačky písku využívá firma Porfix s úspěchem magneticko-indukční průtokoměry Optiflux 1050C od firmy Krohne.

Jde o zdánlivě jednoduchou měřicí úlohu. Při navrhování optimálního typu magneticko-indukčního průtokoměru je nutné zohlednit všechny požadavky kladené na průtokoměr, vybrat odpovídající senzor měřených hodnot a rovněž převodník pro zajištění bezporuchového a přesného měření i v obtížných provozních podmínkách.

Průtokoměry jsou umístěny v blízkosti mlýna, a proto musí být odolné proti vibracím a rázům, které jsou způsobeny jeho chodem. Dávkovaná voda obsahuje vápenaté sloučeniny, které tvoří po delší době provozu usazeniny na vnitřních stěnách potrubí. Proto je nutné potrubí periodicky čistit kyselým roztokem, který je naruší a umožní jejich odplavení. Dávkuje se studená i teplá voda, při otevírání a uzavírání dávkovacích armatur mohou vznikat tlakové rázy.

Po projednání požadavků na průtokoměry s provozovatelem byl zvolen magneticko-indukční průtokoměr Optiflux 1050C od firmy Krohne. Jde o průtokoměr, který se montuje mezi příruby. Má výstelku z materiálu PFA, který je zatepla zalisován do výztužné mřížky z korozivzdorné oceli. Tím je zajištěna dlouhodobá stabilita tvaru výstelky, důležitá pro dlouhodobé přesné dávkování.

Výstelka z materiálu PFA a měřicí elektrody z materiály Hastelloy B odolávají působení kyselého čisticího roztoku a umožňují tak čistění celé potrubní trasy bez demontáže nebo rizika poškození. Těleso průtokoměru je odlito z oceli a tvoří také nosnou část pro převodník, který je instalován na snímači. Průtokoměr vyniká malými rozměry a je vhodný i pro montáž do stísněného prostoru.

Převodník IFC 050 je určen pro základní úlohy měření průtoku, přesto vyniká rychlým zpracováním signálu a dovoluje dosáhnout vysoké opakovatelnosti i při dávkování metodou start–stop. Celý průtokoměr tvoří kompaktní, robustní a rozměrově malou jednotku. Provozovatel není omezen teplotou dávkované vody, protože průtokoměr může měřit kapaliny o teplotě až +120 °C. Montáž mezi příruby je snadná a rychlá a nevyžaduje zvláštní zručnost ani speciální nástroje.

Vzhledem k provozním podmínkám postačí průtokoměr ve verzi bez displeje, požadované hodnoty jsou nastaveny podle specifikace v objednávce již ve výrobním závodě, pro případnou změnu nastavení je možné dočasně použít přenosný displej (obr. 1).

Magneticko-indukční průtokoměry Optiflux 1050C od firmy Krohne jsou součástí systému řízení procesu směsi pro výrobu pórobetonových tvárnic. Provozovatel v trutnovském závodě, který prošel v roce 2015 modernizací, vyrábí i díky použití kvalitních průtokoměrů tvárnice a tvarovky nejvyšší kvality s vynikajícími tepelněizolačními vlastnostmi.

 

(KROHNE CZ, spol. s r. o.)

Obr. 1. Montáž průtokoměrů Optiflux 1050C pro měření průtoku záměsové vody