Aktuální vydání

celé číslo

11

2019

Využití robotů, dopravníků a manipulační techniky ve výrobních linkách

Průmyslové a servisní roboty

celé číslo

Měření průtoku ultrazvukem – řešení pro mnoho oblastí

Společnost Kobold Messring GmbH vyvinula nové přístroje řady DUK pro měření průtoku kapalin s malou viskozitou. Tyto přístroje pracují na bázi průchodu ultrazvuku médiem. Umožňují nejen měřit aktuální průtok nebo hlídat maximální či minimální hodnotu průtoku, ale rovněž dávkovat nebo sumarizovat celkově proteklé množství.
 
Průtokoměr DUK se vyrábí v šesti verzích, které se liší velikostí připojení k měřenému médiu: od ½" do 3" (G nebo NPT). Měří v rozsazích od 0,08 až 20 l/min do 2,5 až 630 l/min, čímž lze pokrýt téměř všechny podmínky použití. Za pozornost stojí velký měřicí poměr 1:250 pro každý rozsah (min./max. hodnota rozsahu), což uživateli poskytuje vysoký stupeň volnosti.
 
Vedle standardního mosazného provedení je možné dodat přístroj i ve verzi z korozivzdorné oceli pro měření agresivních médií. Průtokoměr má velmi malou tlakovou ztrátu a je navržen pro médium o teplotě do 90 °C a tlaku až 1,6 MPa. Díky těmto vlastnostem ho lze v průmyslu použít jako univerzální přístroj. Oblasti využití jsou uvedeny v tab. 1.
 
Pro využití v praxi má tento přístroj velmi vhodné typy výstupů a možnosti zpracování signálů. Průtokoměr může být vybaven spínacím, frekvenčním nebo analogovým proudovým výstupem. Kromě toho si lze zvolit kompaktní elektronickou jednotku vybavenou displejem a spínacím nebo analogovým výstupem, nebo lze přístroj dodat s dávkovací či sumarizační elektronickou jednotkou. Sumarizační elektronika současně zobrazuje aktuální průtok, částečné nebo celkové proteklé množství. Dávkuje se lokálně pomocí klávesnice přístroje nebo dálkově prostřednictvím řídicích kontaktů. Na displeji se zobrazuje aktuální průtok, nastavená velikost dávky a proteklé množství. V případě dávkovací nebo sumarizační jednotky je k dispozici analogový výstup a dva reléové výstupy.
 
Díky uvedeným kombinacím si lze zvolit řešení, které je výhodné jak z hlediska funkcí, tak i finančních nákladů. Nově vyvinutý průtokoměr je všestranný přístroj, který zaujme svou kvalitou, výbornou flexibilitou a velkým rozsahem měření. Na závěr článku shrňme výhody průtokoměrů řady DUK:
  • velký měřicí poměr 1:250,
  • malá tlaková ztráta,
  • velká opakovatelnost ±0,1 % z rozsahu,
  • nezávislost na hustotě a viskozitě média.
Přístroje společnosti Kobold Messring GmbH si návštěvníci MSV 2010 mohou prohlédnout v pavilonu C ve stánku č. 17.
Petr Tichoň, Kobold Messring GmbH
 
Tab. 1. Oblasti použití průtokoměrů řady DUK
 
Obr. 1. Průtokoměry řady DUK