Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Měření průtoku kapalin vírovými průtokoměry Huba Control

Pro přesné měření průtoku vody, glykolu a jiných kapalin s podobnou viskozitou jsou určeny snímače průtoku nových řad 200, 210 a 230 od firmy Huba Control. Jde o vírové průtokoměry unikátní konstrukce, jež se vyznačují nízkou cenou, a přitom velkou přesností měření. Jsou vhodné i pro zákazníky z řad výrobců strojů a zařízení (OEM), např. do tepelných čerpadel, ohřívačů vody nebo do solárních systémů.

Princip měření je založen na Kármánově efektu. Měřená tekutina proudí okolo rozrážecího tělesa vloženého do proudu, a tím vznikají turbulentní vibrace – víry. Frekvence vytváření vírů je přímo úměrná rychlosti proudění tekutiny. Víry způsobují chvění snímacího plátku, které je přenášeno na piezoelektrický senzor. Piezoelektrický senzor převádí mechanické kmity na elektrický signál. Frekvence elektrického signálu je rovna frekvenci vírů, a tudíž přímo úměrná rychlosti proudění kapaliny.

Snímače jsou dodávány pro světlosti DN8, DN10, DN15, DN20 a DN25 a pro průtok od 0,9 do 150 l/min. K dispozici je frekvenční výstup nebo analogové signály 0 až 10 V či 4 až 20 mA. Na přání lze dodat průtokoměry s vestavěnými snímači teploty Pt1000 nebo NTC.

Snímače jsou vhodné pro topnou vodu s obvyklými přísadami stejně jako pro pitnou vodu. Pro jiná měřená média lze průtokoměry dodat po konzultaci a na vyžádání. Pro média s viskozitou větší než 2 mPa·s se zvyšuje minimální snímaný průtok, protože víry se vytvářejí až při vyšší rychlosti proudění.

Hlavní výhody jsou:

  • nízká cena a vysoká přesnost,
  • měření bez ovlivňování teplotou,
  • výborná odolnost proti měřenému médiu (měřicí prvek není v kontaktu s médiem),
  • velmi rychlá reakce na změny rychlosti proudění,
  • použití v širokém rozsahu teplot,
  • zanedbatelná ztráta tlaku,
  • měřicí prvek bez ovlivňování pevnými částečkami v kapalině,
  • možnost do průtokoměru vestavět snímač teploty pro přímé měření teploty média.

Výhradním zástupcem společnosti Huba Control v České republice je TOP Instruments, s. r. o. (kontakt viz inzerát níže).

(TOP Instruments, s. r. o.)

Obr. 1. Snímače průtoku kapalin řad 200, 210 a 230 od firmy Huba Control