Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Měření polohy hladiny: žádný univerzální snímač neexistuje

číslo 5/2005

Měření polohy hladiny: žádný univerzální snímač neexistuje

Multifunkční hladinoměr pro vodivé kapaliny LVM40 („hladinové relé“) je řízen šestnáctibitovým mikroprocesorem. S ohledem na své technické parametry to je nejvyšší model nové řady Lovato Modulo – LVM.

Obr. 1. Obr. 2.

Obr. 1. Hladinoměr pro vodivé kapaliny s reléovým výstupem Lovato LVM40
Obr. 2. Schéma regulace vyprazdňování studny

LVM40 (obr. 1) má čtyři vstupy pro měřicí vodivostní sondy polohy hladiny (dva vstupy jsou pro minimální úrovně hladiny – MIN1 a MIN2, dva pro maximální úrovně – MAX1 a MAX2; jedna sonda je referenční – COM a musí být stále zatopena). Dva výstupní reléové kontakty, jeden zapínací a jeden přepínací, jsou zatížitelné proudem 8 A (AC-1). Zařízení má čtyři rozsahy stupnice nastavení citlivosti (25, 50, 100 a 200 k), přičemž sondy připojené na vstupy MAX mohou mít jinou citlivost než sondy připojené na vstupy MIN a COM. To umožňuje měřit i napěněné kapaliny. Nastavitelné časové zpoždění pro sepnutí signálem sondy dovoluje měřit i neklidnou hladinu. Nastavitelné je také časové zpoždění sepnutí pro rozběh čerpadla. Přístroj má pět různých předem naprogramovaných funkcí – vyprazdňování a alarmy, plnění a alarmy, vyprazdňování a změna priority čerpadla, plnění a změna priority čerpadla a vyprazdňování studny, plnění nádrže a alarmy. Zařízení tedy může vykonávat i složité činnosti, které by jinak vyžadovaly instalaci několika regulátorů.

Obr. 3.

Obr. 3. Schéma regulace vyprazdňování studny a plnění zásobní nádrže

Další důležitou předností tohoto hladinoměru je necitlivost vstupního obvodu sondy na kapacitu kabelu.

Příklady funkce

Na obr. 2 jsou čtyři měřicí sondy umístěné na čtyřech různých úrovních hladiny. Zařízení LVM40 prostřednictvím dvou reléových výstupů ovládá dvě čerpadla s cílem zajistit regulaci vyprazdňování studny. V běžných podmínkách se hladina udržuje mezi úrovněmi MIN1 a MAX1 spouštěním jednoho z čerpadel. Čerpadla se střídají, aby se optimalizovalo jejich využití (stejnoměrnost provozu) a také z důvodu údržby. Dosáhne-li hladina kapaliny nad úroveň sondy MAX2, signalizuje to selhání nebo nedostatečnou kapacitu prvního čerpadla. V takovém případě se aktivuje druhé čerpadlo pro současný běh s prvním. Když hladina kapaliny klesne pod úroveň sondy MIN2, druhé čerpadlo se zastaví, a po poklesu hladiny pod úroveň sondy MIN1 se zastaví i první čerpadlo.

Jiný příklad je na obr. 3. Jde o vyprazdňování studny a současné plnění nádrže. Zde se použijí dvě měřicí sondy k regulaci polohy hladiny kapaliny zásobní nádrže a další dvě měřicí sondy pro studnu. Jedno výstupní relé ovládá čerpadlo, zatímco druhé spíná alarm při nedostatku vody ve studni i v nádrži. Když je hladina ve studni na úrovni MAX2 nebo hladina v zásobní nádrži na úrovni MIN1, aktivuje se čerpadlo plnění nádrže. Dosáhne-li hladina v nádrži úrovně MAX1, čerpadlo se zastaví. V průběhu plnění nádrže se může čerpadlo zastavit i před dosažením úrovně MAX1, jestliže hladina ve studni klesne na úroveň MIN2. Je-li hladina v nádrži pod úrovní MIN1 (tj. stav, při kterém by mělo být spuštěno čerpadlo) a hladina ve studni pod úrovní MIN2, přeruší se buzení alarmového relé, čímž je vybaveno výstražné hlášení.

Ing. Jiří Kůs, Lovato, s. r. o.

LOVATO s. r. o.
Za Nádražím 1735
397 01 Písek.
tel.: 382 266 055
fax: 382 265 526
e-mail: lovato@lovato.cz
http://www.lovato.cz