Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Měření polohy hladiny sypkých látek

Automatizované zpracování sypkých látek vyžaduje přesné a spolehlivé měření výšky hladiny. Tento článek představuje vhodné snímače ze sortimentu společnosti Krohne.  

Radarové hladinoměry Optiwave 6300C

Jestliže se v zásobníku se sypkou látkou vyskytuje prach ve vznosu, výrazně to komplikuje měření polohy hladiny. To je situace, kdy je vhodné uvažovat o použití radarového hladinoměru Optiwave 6300C. Typickou oblastí jeho použití jsou cementárny, ale i další závody, kde se pracuje s práškovými materiály. Optiwave 6300C vysílá kontinuální rádiový signál s proměnnou frekvencí (FMCW – Frequency Modulated Continuous Wave) 24 až 26 GHz. Hladinoměr má kapkovou anténu s velkým výkonem, a proto si poradí s prašným prostředím, málo odrazným povrchem i s hlubokým a úzkým silem. Vyrábí se ve dvou verzích, s přírubou DN80 s dosahem 30 m nebo s přírubou DN150 s dosahem 80 m. Radarový hladinoměr Optiwave 6300C je bezkontaktní a jeho kapková anténa je velmi odolná proti ulpívání prachu na povrchu. Snímač má krytí IP67, rozsah pracovních teplot je –40 až +150 °C a pracovní tlak je od 100 kPa do 4 MPa.
 
Výstup je analogový, 4 až 20 mA, s protokolem HART.
 
Hladinoměry Optiwave 6300C jsou dodávány také ve verzi do prostředí s nebezpečím výbuchu, v jiskrově bezpečném provedení EEx i nebo s pevným závěrem EEx d.
 

Hladinoměry s vedenou vlnou

Radarové hladinoměry s vedenou vlnou (TDR – Time Domain Reflectometry) jsou pro měření polohy hladiny sypkých látek velmi vhodné a často používané. Jejich vlnovod je sice v kontaktu s měřenou látkou, ale měření není ovlivněno prachem v zásobníku ani vlastnostmi měřeného média.
 
Hladinoměry s vedenou vlnou řady Optiflex 1100 a Optiflex 2200 od firmy Krohne jsou velmi vhodné zejména pro menší zásobníky sypkých látek o výšce několika metrů.
 
Optiflex 1100C je jednoduchý, kompaktní přístroj, ekonomicky příznivý pro úlohy, kde není nutná velká přesnost a relativní permitivita měřeného média je větší než 2,1. Měřicí rozsah je do 10 m (pro sypké látky). Hladinoměr lze použít v prostředí bez nebezpečí výbuchu při teplotách do +100 °C a tlaku do 1,6 MPa.
 
Typické oblasti použití jsou měření množství plastových pelet, krmiv pro hospodářská zvířata nebo sypkých látek v potravinářství.
 
Optiflex 2200C a 2200F jsou modulární univerzální hladinoměry, které vyhovují pro většinu úloh měření množství sypkých látek. Mají certifikaci SIL 2 podle IEC 61508. Verze C je kompaktní, verze F s odděleným převodníkem (až 100 m od místa instalace hladinoměru). Uvedené přístroje jsou vybaveny dynamickým potlačením rušení vyvolaného falešnými odrazy způsobenými nánosy měřeného média. V přímém režimu jsou použitelné pro látky s relativní permitivitou větší než 1,8, ale k dispozici je i režim TBF (Tank Bottom Following), v němž je možné měřit média s relativní permitivitou od 1,1. Měřicí rozsah je do 40 m.
 
Hladinoměry jsou dodávány i v provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu EEx i (jiskrově bezpečné) nebo EEx d (pevný závěr).
 
Oba uvedené hladinoměry Optiflex mají výstup 4 až 20 mA s protokolem HART.
 
Obr. 1. Hladinoměr Optiwave 6300C s kapkovou anténou
Obr. 2. Hladinoměr Optiflex 2200C