Aktuální vydání

celé číslo

06

2022

Vodohospodářství, energetika a využití obnovitelných zdrojů energie

IIoT, vestavné a průmyslové počítače a edge computing

celé číslo

Měření množství kapaliny v beztlakých nádržích

Firma Keller AG, která se zaměřuje na měření tlaku, představuje flexibilní, modulární přístroj Castello určený k exaktnímu, síťově nezávislému měření množství kapaliny v nádržích.
Vodotěsný digitální přístroj Castello (obr. 1) zjišťuje objem kapaliny metodou založenou na měření hydrostatického tlaku ve dně nádrže. Přístroj umožňuje využívat tuto obtížně zvládnutelnou měřicí metodu velmi pohodlně. Po stisknutí tlačítka provede mikroprocesor všechny potřebné výpočty a zobrazí na displeji množství kapaliny v nádrži. Dobře čitelný, pětimístný displej lze nastavit podle potřeby na různé jednotky (litry, galony apod.).
S využitím jednoduše strukturovaného softwaru a počítače lze přístroj konfigurovat tak, aby výška hladiny odvozená ze změřeného tlaku náplně nádrže byla přepočítána na odpovídající objem kapaliny. Uživatel zvolí tvar nádrže, zadá její rozměry a specifickou hmotnost kapaliny. Program je navržen pro běžně používané tvary nádrží a může být rozšířen i o jiné, specifické tvary.
Tím, že jsou v přístrojích Castello pro měření množství kapaliny v nádržích používány senzory absolutního tlaku, ušetří se náklady spojené s odvětráváním senzoru kapilárou vedenou kabelem. V boxu umístěném vně nádrže je zabudován senzor atmosférického tlaku vzduchu s měřicím rozsahem 0,08 až 0,13 MPa. Senzory, které zaznamenávají tlak na dně nádrže, jsou kalibrovány na hodnotu 0,08 až 0,18 MPa pro výšky nádrží 5 m, popř. 0,08 až 0,23 MPa pro výšky do 10 m. Rozdíl tlaků z obou senzorů vypočítaný mikroprocesorem je hodnota relativního hydrostatického tlaku.
Celkové přesnosti systému, 200 Pa, je dosahováno výpočetními metodami cejchování a kompenzace senzorů tlaku. Koeficienty potřebné k těmto výpočtům jsou zaznamenávány do paměti EEPROM senzoru tlaku. Během měření mikroprocesor čte hodnoty koeficientů z této paměti a vypočítává hodnoty tlaku. Box i senzor tak mohou být libovolně kombinovány.
Systém je napájen devítivoltovou baterií pro minimálně 6 000 měření se zobrazením po dobu pěti sekund. Krytí IP65 zaručuje vodotěsnost přístroje.
(Keller GmbH)
 
Obr. 1. Přístroj Castello pro určení množství kapaliny v nádrži měřením tlaku v jejím dně
 
KELLER GmbH
Družstevní 432
747 19 Bohuslavice
tel.: 553 650 813