Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Měření hustoty a hmotnostního průtoku kalů a suspenzí

číslo 7/2004

Měření hustoty a hmotnostního průtoku kalů a suspenzí

Hmotnostní průtokoměry firmy Krohne řady Optimass s přímou měřicí trubicí úspěšně měří hustotu a hmotnostní průtok kalů a suspenzí např. v chemickém průmyslu, energetice, metalurgii i vodním hospodářství.

Obr. 1.

Při přípravě neutralizační směsi v chemickém provozu se dávkují vápencový prach a voda do reaktoru s míchadlem. Na výstupu z čerpadel dopravujících suspenzi k místu spotřeby jsou v obtoku instalovány průtokoměry Optimass, které měří okamžitou hustotu dopravované suspenze.

Vysokopecní a ocelárenské kaly se zpracovávají v odstředivce, pro jejíž hospodárný provoz je nutné udržovat hustotu kalů v rozmezí asi 1 100 až 1 200 kg/m3. Hustotu a hmotnostní průtok kalů měří průtokoměr z řady Optimass.

Do odsiřovacího reaktoru v tepelné elektrárně je nutné dávkovat vápencovou suspenzi o požadované hustotě. Při řízení přípravy suspenze i měření hustoty absorpční směsi ve vlastním reaktoru je použit hmotnostní průtokoměr Optimass. Podobně slouží přístroje Optimass také při přípravě vápenného mléka pro alkalizaci pitné vody v úpravnách. Vápenné mléko je nutné připravit s požadovanou koncentrací tak, aby byl celý proces hospodárný.

Při použití odpovídajícího hmotnostního průtokoměru Krohne řady Optimass lze optimálním způsobem řešit nejen uvedené, ale i všechny obdobné úlohy vyžadující měření hustoty anebo hmotnostního i objemového průtoku kapalin, past, kalů a kaší v průmyslu.

Krohne CZ spol. s r. o., tel.: 545 532 111, e-mail: info@krohne.cz, http://www.krohne.cz

Inzerce zpět