Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Měření a záznam teploty a vlhkosti

V katalogu zásilkové firmy Distrelec najdou zákazníci také výrobky pro měření a záznam naměřených hodnot (dataloggery). Pro sledování klimatu je vhodný autonomní přístroj na baterie, který měří a zaznamenává vlhkost a relativní teplotu.
 
Malý a lehký přístroj obsahuje čidlo teploty, popř. i čidlo vlhkosti. Naměřené hodnoty zaznamenává do dlouhodobé paměti. Přístroj se pomocí PC nakonfiguruje pro danou měřicí úlohu a umístí se na dané stanoviště. Tam zcela autonomně zaznamenává hodnoty v taktu až 1 s. Do paměti se vejde 3 500 hodnot, které je možné prostřednictvím infračerveného portu nebo portu USB přenášet do PC nebo notebooku, kde lze naměřené hodnoty za použití softwaru vyhodnocovat (obr. 2). Zařízení je vybaveno akumulátorem, který podle četnosti měření vydrží sedm až 130 dnů. Měří teplotu v rozsahu –10 až +70 °C (přesnost ±1 °C) a relativní vlhkost 2 až 99 % (přesnost ±3,5 %). Zařízení o průměru 33,6 mm má délku 15 mm a jeho hmotnost je 15 g.
 
Toto mobilní zařízení se uplatní v dopravě a logistice (např. monitorování prostorů a skladů). Může monitorovat podmínky ve sklenících nebo chladicích boxech, ale také při vedení vědeckých experimentů či vesmírných letech. Lze je použít i v potravinářství nebo v chemickém průmyslu.
 

Rozšířené služby

 
Zásilková firma Distrelec rozšiřuje služby pro české zákazníky na bezplatném telefonickém a faxovém čísle a taktéž nabízí nový rozšířený katalog 2009 s velmi zajímavými produkty. Do katalogu jsou zařazeny výrobky od přibližně 600 výrobců, které jsou přehledně rozčleněny do mnoha oddělení. Jednotlivé oblasti jsou průběžně rozšiřovány a prohlubovány a stále vznikají nové doplňkové skupiny výrobků.
 
Obr. 1. Drobný datalogger pro sledování klimatu
Obr. 2. Naměřené hodnoty jsou vyhodnocovány v PC