Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Měření a řízení chemických, potravinářských a biotechnologických procesů

KADLEC, K., KMÍNEK, M., KADLEC, P. a kolektiv: Měření a řízení chemických, potravinářských a biotechnologických procesů: Díl I. Provozní měření. Ostrava: KEY Publishing, 2017. ISBN 978-80-7418-284-6.

KADLEC, K., KMÍNEK, M., KADLEC, P. a kolektiv: Měření a řízení chemických, potravinářských a biotechnologických procesů: Díl II. Řízení technologických procesů. Ostrava: KEY Publishing, 2017. ISBN 978-80-7418-285-3.

Barevná publikace, formát B5, brožovaná vazba, Díl I. 584 stran, Díl II. 620 stran.

V návaznosti na knihu Měření a řízení v potravinářských a biotechnologických výrobách (2015), která byla velmi dobře přijata odbornou veřejností, vychází nová, rozšířená kniha stejných autorů Měření a řízení chemických, potravinářských a biotechnologických procesů ve dvou dílech (Díl I. Provozní měření a Díl II. Řízení technologických procesů).

Kniha poskytne čtenářům základní znalosti z oborů automatického řízení a technologického měření. Vychází se ze zásady, že řídit je možné jen ty veličiny, které lze spolehlivě a s dostatečnou přesností měřit. Současná praxe vyžaduje, aby technolog ve výrobě ovládal nejnutnější základy oboru automatického řízení, protože automatizační prostředky jsou nedílnou součástí provozních technologických zařízení i laboratorních aparatur a ve stále větší míře se v praxi uplatňuje i řízení procesů počítačem.

Kniha Měření a řízení chemických, potravinářských a biotechnologických procesů je určena všem zájemcům o odborné znalosti související s měřením a řízením procesů v chemickém, petrochemickém, potravinářském, biotechnologickém a farmaceutickém průmyslu a dalších výrobách a měla by sloužit jako zdroj základních informací pro odbornou veřejnost a pracovníky v uvedených oborech.

Díl I. Provozní měření je rozdělen do dvou částí:

  • kapitoly 1 až 2 uvádějí základní pojmy a popisují způsoby kreslení a označování měřicích a řídicích obvodů, zmiňují obecné vlastnosti provozních měřicích přístrojů, včetně nejistot měření, dále měření a sběr dat pomocí počítače, internet věcí a průmysl 4.0,
  • kapitoly 3 až 11 jsou věnovány principům a metodám měření technologických veličin a popisují přístrojové vybavení pro měření teploty, tlaku, hladiny, průtoku, množství tepla, hmotnosti (průmyslové vážení), vlhkosti, složení a měření velikosti částic.

Díl II. Řízení technologických procesů obsahuje 12 kapitol:

  • kapitoly 12 až 14 uvádějí postupy při vytváření matematických modelů regulovaných soustav a při simulaci jejich chování,
  • kapitoly 15 až 20 se zabývají tematikou řízení výrobních procesů, logického řízení, řízení dávkových procesů, počítačových řídicích a informačních systémů, moderních metod řízení a počítačových simulací technologických provozů,
  • kapitoly 21 až 23 uvádějí praktické ukázky měření a řízení modelových a laboratorních stanic a průmyslových zařízení průřezově pokrývající potravinářství, biotechnologie, chemické a ostatní výroby.

Ukázkové výtisky obou dílů knihy si zájemci budou moci prohlédnout ve stánku časopisu Automa na veletrhu Amper v Brně (hala V, stánek 5.13). Kniha bude představena na Fóru automatizace ve čtvrtek 22. března v 15:00.

(ed)