Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Měření a regulace teploty

číslo 2/2003

Měření a regulace teploty

Nové elektronické termostaty a mikrostaty

Digitální kompaktní regulátory vybavené algoritmy pro dosažení nejvyšší přesnosti regulace a funkcemi umožňujícími použití v nejrůznějších odvětvích jsou více než dvě desetiletí specialitou firmy JUMO/M. K. Juchheim.

Obr. 1.

Nezávisle na komplexních regulovaných soustavách vyšších řádů existuje mnoho aplikací v oblastech vytápění, větrání a klimatizace, v chladírenské technice nebo při stavbě strojů a zařízení, kdy lze dobře regulovat pomocí jednoduchých a cenově výhodných přístrojů. Pro tyto aplikace byly vyvinuty nové elektronické termostaty JUMO ecoTRON T a mikrostaty JUMO ecoTRON M.

Oba přístroje se obsluhují a nastavují pomocí tří, popř. čtyř tlačítek umístěných na jejich čelní straně. Při vývoji byl kladen důraz na přehledné a jednoduché ovládání. K obsluze je určen třímístný displej se značkami pro stupně Celsia, stupně Fahrenheita a s přídavnými symboly pro funkce topení, popř. odtávání. Analogový vstup umožňuje připojit odporové teploměry Pt 100 a Pt 1000 nebo snímač KTY21. Samozřejmostí je sledování zkratu měřicího okruhu a přerušení čidla, přičemž lze konfigurovat, jaký má být stav výstupního relé v případě takové poruchy.

Standardně jsou oba typy přístrojů vybavené výstupním relé 10 A, takže v mnoha případech lze přímo spínat elektrickou zátěž. K napájení je možné použít napájecí napětí 115 nebo 230 V AC, popř. 12 nebo 24 V DC.

Termostaty mají funkci odtávání, časové funkce a čítač provozních hodin, např. pro sledování běhu chladicího kompresoru. Krytí čela přístroje je IP65.

Obr. 2.

Přístroj ecoTRON T se montuje na lištu, ecoTRON M s čelními rozměry 76 × 36 mm je určen pro montáž do panelu. Ergonomická tlačítka, charakteristický design a atraktivní cena jsou další význačné vlastnosti těchto nových výrobků.

Analogové převodníky s digitálním nastavením

Při realizaci nové řady převodníků teploty JUMO dTRANS T03 (obr. 1) se podařilo vzájemně spojit přednosti přímé analogové signálové cesty a jejího digitálního nastavení. Díky vysoké hustotě integrace jednotlivých elektronických prvků bylo možné realizovat první digitálně nastavitelný převodník teploty také pro malé hlavice provedení J. Nabídka těchto přístrojů zahrnuje rovněž převodníky do hlavice B a variantu pro montáž na nosnou lištu.

Dvouvodičové převodníky pro průmyslové použití vyhodnocují teplotu snímanou odporovými teploměry Pt 100 (Pt 500, Pt 1000) ve dvouvodičovém a třívodičovém zapojení. Na výstupu je k dispozici teplotně linearizovaný signál 4 až 20 mA, popř. 0 až 10 V.

Velkou výhodou přístrojů této řady je zachování přímé analogové signálové cesty, která není citlivá k rušení, a možnost nastavení a jemného doladění měřicího rozsahu pomocí PC, což přináší značné časové úspory. Pájecí můstky a nastavovací trimry patří minulosti. Díky flexibilnímu a digitálnímu nastavení a doladění lze všechny měřicí rozsahy realizovat pouze jedním jediným přístrojem. Minimalizace skladových nákladů je zřejmá.

JUMO Měření a regulace, s. r. o.
Šumavská 31
612 54 Brno
tel.: 541 321 113
fax: 541 211 520
e-mail: info@jumo.cz
http://www.jumo.cz

Inzerce zpět