Aktuální vydání

celé číslo

04

2020

Balicí a plnicí linky, výrobní logistika

Příslušentví robotů

celé číslo

Měření a regulace teplot v teorii a praxi 2009

Další v řadě konferencí Měření a regulace teplot v teorii a praxi se bude konat v Ostravě v Kongresovém centru VŠB-TU Ostrava ve dnech 9. a 10. dubna 2009. Cílem konference je umožnit účastníkům, aby se seznámili se současným stavem oboru, informovat je o nových metodách měření a regulace teploty a tepla, zejména s ohledem na řízení výrobních procesů, a umožnit jim výměnu zkušeností z praxe. Akce je určena pracovníkům vysokých škol, výzkumných ústavů, projektantům, provozním pracovníkům a pracovníkům údržby.
 
Hlavní tematické okruhy konference jsou:
 • nové teoretické poznatky z oblasti měření a regulace teplot,
 • poznatky z praxe měření a regulace teploty a tepla,
 • prostředky pro regulaci teplot v průmyslu,
 • metody vyhodnocování a analýzy naměřených hodnot a vyhodnocovací zařízení,
 • metrologie a kalibrace snímačů teploty,
 • dotykové měření teploty,
 • bezdotykové měření teploty,
 • termografické měření teploty,
 • měření a bilancování tepla a jeho spotřeby,
 • měření a regulace teplot a spotřeby tepla v inteligentních budovách,
 • měření teplot a tepla v systémech řízení jakosti,
 • informace o nových výrobcích.
Součástí konference bude doprovodná výstavka produktů. Zájemci o účast na konferenci se mohou přihlásit do 31. prosince 2008 na adrese pořadatele: Tanger, spol. s r. o., Ing. Jaromír Kupka, Keltičkova 62, 710 10 Ostrava 10, e-mail: jkupka@tanger.cz, tel.: 595 227 117, http://www.mereniteplot.cz
(jk)