Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Měření a regulace teplot v teorii a praxi

Měření a regulace teplot v teorii a praxi

Konference Měření a regulace teplot v teorii a praxi se bude konat v Ostravě v Kongresovém centru VŠB TU ve dnech 18. a 19. dubna 2007. Cílem konference je dát účastníkům přehled o současném stavu v oboru, informovat je o nových metodách měření a regulace teploty a tepla, zejména s ohledem na řízení výrobních procesů, a umožnit jim výměnu zkušeností z praxe v tomto oboru. Akce je určena pracovníkům vysokých škol, výzkumných ústavů, projektantům, provozním pracovníkům a pracovníkům údržby.

Hlavní tematické okruhy konference jsou:

 • nové teoretické poznatky z oblasti měření a regulace teplot,
 • praktické poznatky z měření a regulace teploty a tepla,
 • prostředky průmyslové regulace teplot,
 • metody vyhodnocování a analýzy naměřených hodnot a vyhodnocovací zařízení,
 • metrologie a kalibrace snímačů teploty,
 • dotykové měření teploty,
 • bezdotykové měření teploty,
 • termografické měření teploty,
 • měření a bilancování tepla a jeho spotřeby,
 • měření a regulace teplot a spotřeby tepla v inteligentních budovách,
 • měření teplot a tepla v systémech řízení jakosti,
 • informace o nových výrobcích.

Součástí konference bude i doprovodná výstavka. Zájemci o účast na konferenci se mohou hlásit na adrese pořadatele: Tanger, s. r. o., Ing. Jaromír Kupka, Keltičkova 62, 710 10 Ostrava 10, e-mail: jkupka@tanger.cz, tel.: 595 227 117, http://teploty.tanger.cz

(ed)