Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Měření a regulace teplot v teorii a praxi

číslo 2/2005

Měření a regulace teplot v teorii a praxi

Celostátní konference s mezinárodní účastí Měření a regulace teplot v teorii a praxi se uskuteční na VŠB – TU Ostrava v Ostravě-Porubě ve dnech 18. až 19. května 2005. Naváže na dřívější konference pořádané v Ostravě na téma měření teplot, jejichž cílem je informovat o současném stavu a perspektivě metod měření a regulace teploty a tepla, zejména s ohledem na řízení výrobních procesů. Souběžně s konferencí bude uspořádána stolní výstavka produktů. Akce je určena pro pracovníky vysokých škol a výzkumných ústavů, projektanty, provozní pracovníky a pracovníky údržby. Jejími hlavními tématy jsou:

  • nové teoretické poznatky z oblasti měření a regulace teplot,
  • poznatky z měření a regulace teploty a tepla v praxi,
  • prostředky pro regulaci teploty v průmyslových procesech,
  • metody zpracování a analýzy naměřených hodnot a vyhodnocovací zařízení,
  • metrologie teploty,
  • dotykové měření teploty, bezdotykové měření teploty, včetně termografického,
  • měření a bilancování spotřeby tepla,
  • měření teplot a tepla v systémech řízení jakosti,
  • aktuální informace o nových produktech na trhu.

Jednacími jazyky konference jsou čeština, slovenština a angličtina. Přednášky z konference budou vydány ve sborníku určenému i pro další distribuci. Pořadateli akce jsou VŠB – TU Ostrava a Tanger s. r. o., Ostrava, ve spolupráci s dalšími institucemi, organizacemi a Národním komitétem organizace IMEKO. Další informace lze získat na http://teploty.tanger.cz nebo přímo v sekretariátu akce na adrese Tanger s. r. o., Ing. Jaromír Kupka, Keltičkova 62, 710 00 Ostrava 10, tel.: 595 227 117, fax: 595 227 110, e-mail: jkupka@tanger.cz

(ed)