Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Měření a monitorování prostředí v obytných a komerčních budovách a ve venkovním prostředí

Správné prostředí uvnitř budov je nutnou podmínkou pro pohodu osob a životnost věcí, které se v nich vyskytují. Toto prostředí je ovlivněno i venkovním prostředím. Pro regulaci prostředí v budovách je třeba mít údaje o parametrech vzduchu jak v budovách samotných, tak venku. 

Sledování parametrů vzduchu, jakými jsou vlhkost, teplota, rychlost proudění, koncentrace CO2 nebo rozdíl tlaku uvnitř a venku, jsou oborem rakouské společnosti E+E Elektronik, která vyvíjí a vyrábí měřicí techniku.

Monitorování prostředí v obytných budovách je disciplínou relativně nejjednodušší, jelikož prostředí pohodlné pro člověka je rovněž vlídné k senzorům. K tomu má E+E Elektronik především kombinovaný snímač relativní vlhkosti, teploty a koncentrace CO2 EE800 (obr. 1), který je vyveden v interiérovém designu, ačkoliv nabízí průmyslovou kvalitu. Může být vybaven displejem, ale hlavně analogovými výstupy či digitální komunikací Modbus RTU nebo BACnet MS/TP, která je stále rozšířenějším standardem v řízení inteligentních budov.

Obr. 1. Kombinovaný snímač relativní vlhkosti, teploty a koncentrace CO2 EE800

Součástí moderních obytných budov je vzduchotechnika, pro kterou E+E Elektronik dodává snímače relativní vlhkosti a teploty EE150 a EE160, snímače rychlosti proudění vzduchu EE650 a EE660 a snímač koncentrace CO2 EE850. Stejně jako EE800 jsou i všechny tyto snímače volitelně vybaveny sběrnicovým rozhraním s digitální komunikací. Snímače E+E Elektronik pro monitorování vzduchu ve vzduchotechnickém potrubí vynikají spolehlivostí, jednoduchostí a v poměru ke kvalitě i příznivou cenou.

O něco náročnější je měření v komer­čních budovách, jakými jsou např. sklady papíru nebo sklady zemědělských plodin. Aby snímače E+E Elektronik v tomto prostředí dlouhodobě obstály, jsou vybaveny patentovaným ochranným povlakem senzoru vlhkosti a je možné volit z široké škály filtrů, které zahrnují dokonce i katalytický filtr do prostředí s výskytem peroxidu vodíku. Specialitou je snímač EE211 (obr. 2), který díky odděleným sondám teploty a vlhkosti dokáže měřit vlhkost, jež je trvale na hranici kondenzace. Oproti „vrcholné“ řadě EE33 sice postrádá např. odolnost proti tlaku a extrémním teplotám, je však cenově výrazně dostupnější a je ideálním řešením pro měření vlhkosti vzduchu např. ve skladech brambor. Co se týče snímačů E+E Elektronik pro měření koncentrace CO2, všechny pracují na principu NDIR (Nondispersive Infrared) s dvojitou vlnovou délkou, která umožňuje automatickou kalibraci během každého měřeného vzorku.

Obr. 2. Snímač EE211 dokáže díky odděleným sondám teploty a vlhkosti měřit vlhkost, která je trvale na hranici kondenzace

Samostatnou kapitolou jsou čisté prostory, kde je třeba udržovat určitý nízký přetlak. Pro přesné měření rozdílu tlaku mezi čistým prostorem a prostorem kolem představila společnost E+E Elektronik dva nové snímače tlaku: EE600 a EE610. Oba mohou být vybaveny displejem se sloupcovým grafem, digitální komunikací a při atraktivní ceně nabízejí vynikající přesnost 0,5 % z měřicího rozsahu.

Pro měření ve venkovním prostředí vyrábí E+E Elektronik několik typů snímačů vlhkosti a teploty, od špičkových meteorologických s vyhřívaným senzorem po jednodušší s vynikajícím poměrem ceny a výkonu. Pro použití k řízení prostředí v budovách na základě prostředí venku je vhodná zejména sonda vlhkosti a teploty EE072 s výstupem Modbus RTU, jejíž senzor je opatřen ochranným povlakem a která dosahuje přesnosti srovnatelné s drahými průmyslovými snímači, vypočítává odvozené veličiny (rosný bod, absolutní vlhkost, teplotu mokrého teploměru a mnoho dalších) a může být doplněna radiač­ním štítem pro ochranu před přímým sluncem a deštěm.

Výhradním zástupcem společnosti E+E Elektronik pro Českou republiku je TCELE s. r. o.

(TCELE s. r. o.)