Aktuální vydání

celé číslo

01

2020

Operátorské panely, HMI, SCADA

celé číslo

Měření a jeho vyhodnocení IV: výsledek měření, chyby, nejistoty, specifikace