Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Měniče frekvence VACON pro pohodlné a úsporné řízení elektromotorů

Měniče frekvence VACON zlepšují komfort řízení střídavých elektromotorů a šetří energii. Umožňují nákladově efektivnější provoz, přispívají ke snížení produkce skleníkových plynů a hrají důležitou roli při plánovaném snižování emisí. Záměrem společnosti Vacon je prostřednictvím měničů frekvence zefektivnit výrobní procesy a snížit spotřebu energie.

 

Proč si vybrat Vacon

Společnost Vacon je jedním z předních výrobců měničů frekvence. Existuje několik dobrých důvodů, proč si vybrat právě Vacon. Patří sem především nabídka produktů a servisních služeb, know-how v oblasti aplikačního softwaru, unikátní firemní kultura a 100% zaměření na měniče frekvence.
 
Ucelené spektrum produktů zahrnuje nízkonapěťové měniče frekvence pro výkony motorů od 250 W. Horní hranice výkonu je reprezentována kapalinou chlazenými moduly měničů o výkonu 5,3 MW. Vzduchem chlazené jednotky Vacon dosahují výkonu 2 MW, přičemž maximální výkon může být dále rozšířen jejich paralelní konfigurací, tzv. DriveSynch (obr. 2).
 
Mimo řízení vysoce výkonných pohonů nabízí společnost Vacon také měniče frekvence pro všeobecné použití. Skupina měničů Vacon 100 obsahuje již tři typy a v nejbližší době bude rozšířena o měniče pro výkony až 315 kW. K výjimečné spolehlivosti měničů řady VACON® 100 přispívá také použití tenkovrstvých kapacitorů ve stejnosměrném meziobvodu. Jejich použití v měničích frekvence představila společnost Vacon vůbec jako první z výrobců.
 
Kompaktní, víceúčelové a precizní průmyslové měniče Vacon mají v každé výkonové řadě stejné uživatelské rozhraní a stejnou platformu řízení, což oceňují zejména jejich koncoví uživatelé. Předností výrobků Vacon je snadné ovládání, jednoduché uvedení do provozu a široká nabídka softwarových nástrojů pro nastavení, monitoring a diagnostiku.
 
„S rostoucí komoditizací hardwaru i na trhu měničů frekvence je naše výhoda v detailním know-how v oblasti softwaru. Ve vývojovém centru Vacon již vzniklo mnoho aplikací postavených na míru zákazníkovi. Své kompetence neustále prohlubujeme, protože spolu s našimi produkty představují pro našeho zákazníka zásadní přidanou hodnotu,“ říká generální ředitel společnosti Vacon s. r. o., Tomáš Duba (obr. 1).
 
Od současných podniků na trhu měničů frekvence se společnost Vacon liší především skvělým servisem, který zákazníkům poskytuje po celou dobu životního cyklu výrobku. „Technicky perfektní produkt sám o sobě nestačí, není-li nabízen společně s jedinečným servisem. Klient je pro nás vždy na prvním místě. Kromě servisu poprodejního, do kterého spadá záruční a pozáruční servis, včetně servisních smluv na outsourcing údržby, se věnujeme i předprodejnímu servisu. Konkrétně mluvím o poradenství při návrhu celého pohonu, zpracování technických studií a auditech. Samozřejmostí je pro nás servisní a technická podpora 24 hodin sedm dní v týdnu. Pro potřeby pohotovosti držíme v České republice strategické náhradní díly. Servis je zajištěn tak, aby mohl klient dobře spát,“ říká Duba.
 

Úspěšné projekty v ČR

Společnost Vacon se díky několika úspěšným rozsáhlým projektům stala zavedeným a etablovaným dodavatelem měničů frekvence pro energetiku. Byly to např. projekty pro společnosti Plzeňská teplárenská a Teplárna Tábor. Ty otevřely společnosti Vacon cestu k dalším významným projektům, ke kterým se řadí ekologizace a obnova teplárny v Plané nad Lužnicí (zahrnující kompletní obnovu současného uhelného zdroje), výstavba spalovny komunálního odpadu ZEVO Chotíkov, výstavba nového kotle K14 pro ostravský ArcelorMittal a ekologizace energetického zdroje v Lovochemii.
 

Ekologizace energetického zdroje v Lovochemii

V posledním jmenovaném projektu v Lovochemii budou měniče frekvence VACON® NXC řídit motory spalinového ventilátoru, primárního a sekundárního ventilátoru a napáječek nově instalovaného fluidního kotle. Celkový výkon hlavních pohonů převýší 3,6 a 1 MW v pomocných pohonech. Pomocné pohony budou řízeny měniči VACON® NXP, které stejně jako Vacon NXC používají nejvýkonnější řídicí platformu od společnosti Vacon. Měniče Vacon NXP byly zvoleny nejen pro nejpřesnější řízení, ale také pro možnost využít vestavěnou bezpečnostní funkci STO (Safe Torque Off).
 

Rekonstrukce vodárny společnosti Energetika Třinec

Další významnou zakázkou, kterou Vacon realizoval, byla dodávka vestavných modulů měničů frekvence Vacon NXP pro řízení bagrovacích a kalových čerpadel o celkovém výkonu téměř 2 MW. Moduly Vacon NXP jsou zabudovány v rozváděčích, které jsou koncipovány a sestaveny na základě potřeb zákazníka a vyrobeny v ČR. Moduly Vacon NXP jsou obdélníkových tvarů, prostorově nenáročné, vhodné do dosavadních prostor rozvoden elektrické energie. Akciová společnost Energetika Třinec pokračuje v koncepci použití měničů frekvence VACON® NXS, Vacon NXC a VACON® 100X, které jsou prověřeny provozem v náročných průmyslových podmínkách v různých úlohách.
 

Odsíření kotlů v Elektrárně Třebovice

Významným projektem společnosti Vacon v oblasti energetiky je také odsíření kotlů Elektrárny Třebovice, vlastněné společností Dalkia Česká republika (obr. 3). O tomto projektu hovoří Jíří Míček, člen představenstva společnosti Envirmine-Energo, v doprovodném rozhovoru.
 

Měniče značky Vacon v energetice

Účastí na podobných projektech společnost Vacon významnou měrou napomáhá čerpat dotační tituly EU zaměřené na redukci emisí dusíku, síry a polétavého prachu. Hlavním důvodem, proč společnost Vacon ve výběrových řízeních v oblasti energetiky uspěla, je perfektní předprodejní servis, vyvážená cena a vysoká technická odbornost. Tomáš Duba o projektech poznamenal: „Získání těchto velkých projektů potvrdilo, že směr, kterým jsme se vydali, je správný. Do příštích let ve svých obchodních plánech počítáme s meziročním růstem o 30 %.“
 

Zákazníci oceňují modifikovatelnost měničů

Zákazníci vyžadují řešení „na míru“. Uspokojení jejich poptávky je možné díky modifikovatelnosti produktů a otevřenosti řídicího systému měniče frekvence, tedy možnosti zákaznické úpravy firmwaru. S požadavkem modifikace se společnost Vacon v poslední době setkává stále častěji zvláště u prvovýrobců strojů a zařízení (OEM).
 
„Osobně mě těší zejména návrat jednoho z největších tradičních výrobců vzduchotechnických zařízení. Tento úspěch připisuji především skvělému předprodejnímu servisu, na který jsem zejména pyšný,“ říká Duba.
 
Kromě kontaktu s výrobními společnostmi nezapomíná Vacon ani na koncové uživatele. U koncových uživatelů, největších výrobních firem v České republice a Slovenské republice, se podařilo prosadit společnost Vacon na seznam schválených dodavatelů měničů frekvence.
Obr. 1. Ing. Tomáš Duba, generální ředitel společnosti Vacon s. r. o.
Obr. 2. Modulární měniče pro společnou stejnosměrnou sběrnici
Obr. 3. Elektrárna Třebovice (vlastník: Dalkia Česká republika, a. s.)
Obr. 4. Ing. Jiří Míček, člen představenstva akciové společnosti Envirmine-Energo
Obr. 5. Pohon spalinového ventilátoru
 

Měniče frekvence Vacon v projektu na odsíření kotlů v Elektrárně Třebovice

 
Envirmine-Energo, a. s., se zaměřuje na projektování, výrobu, dodávky, kompletaci a uvádění do provozu inženýrských celků, hlavně v oboru energetiky, ale i dalších technických oborech. Ing. Jiří Míček, člen představenstva (obr. 4), hovoří o projektech v energetice a použití měničů frekvence Vacon.
 
Jaké jsou hlavní směry vašeho podnikání?
Jde především o realizaci projektů zaměřených na odsiřování spalin, a to jak systémem mokré vypírky, tak polosuché metody odsíření pomocí fluidního reaktoru nebo atomizéru. Technologie polosuchého odsíření jsou navázány na odlučování tuhých znečišťujících látek pomocí tkaninových filtrů nebo elektroodlučovačů. Dále se zaměřujeme také na tzv. denitrifikaci, čili snižování koncentrace oxidů dusíku ve spalinách, a to jak metodou selektivní nekatalytické redukce SNCR (primární a sekundární opatření), tak i metodou katalytické redukce SCR.
 
Vaše společnost se v oblasti energetiky rychle etablovala. Jak jste toho dosáhli?
Vzhledem k tomu, že se naše společnost skládá z týmu, který má ve svém středu kvalifikované specialisty pro klíčové obory, a to jak z hlediska techniky, tak i z hlediska obchodu a marketingu, podařilo se nám u energetických firem získat důvěru. Zákazníci a partneři v oblasti energetiky rovněž velice kladně vnímají náš přístup k řešení problematiky individuálních potřeb a požadavků.
 
Jak vidíte současné trendy v oblasti energetiky?
Od 1. 1. 2016 budou v Evropské unii pro provozovatele energetických zdrojů závazně platit velmi přísné emisní limity. Z tohoto hlediska se předpokládá, že velmi mnoho energetických zdrojů bude muset realizovat účinná technická opatření pro jejich splnění. Lze tedy odhadovat, že rozsah nutných investičních činností v tomto oboru bude masivní.
 
Jak se vám podařilo získat tak významnou zakázku, jakou je odsíření kotlů v Elektrárně Třebovice?
Odsíření kotlů K3 a K4 v Elektrárně Třebovice bylo předmětem veřejné zakázky, kterou se nám podařilo ve velké konkurenci získat. Společně s jedním z našich nejvýznamnějších partnerů, polskou firmou Rafako, S. A., jsme viděli jedinečnou příležitost realizovat takto významný projekt, což se nakonec setkalo s úspěchem. Jsme hrdí na to, že naše činnost přispívá ke zlepšení kvality ovzduší na Ostravsku.
 
Jaké měniče frekvence jste si do projektu vybrali?
Vybírali jsme dodavatele pohonu spalinového ventilátoru (obr. 5) a jako nejvhodnější se nám jevil měnič Vacon, zejména díky jeho garantované spolehlivosti. Společnosti Vacon jsme svěřili dodávku nejen měniče frekvence, ale i transformátoru pro spalinový ventilátor. Společnost Vacon byla do projektu zapojena od rané fáze a podílela se na výpočtech pohonu, včetně simulace vyšších harmonických. Na základě doporučení jejích odborníků jsme se nakonec rozhodli pro použití dvanáctipulzního usměrnovače. Dodávka od společnosti Vacon byla kompletní, od požadovaných zkoušek ventilátoru až po konečné uvedení do provozu, a zahrnovala také měniče frekvence pro pomocné pohony, jejichž spolehlivost je neméně podstatná.
 
Vacon vám tedy dodal měnič frekvence i s distribučním transformátorem?
Ano. Pohon spalinového ventilátoru je napájen z 6kV sítě a žádali jsme záruku součinnosti jednotlivých komponent pohonu. Vacon se svým měničem dodal speciální třívinuťový měničový transformátor s přepěťovými ochranami. I na základě kvalitních technických konzultací a profesionálního přístupu chceme se společností Vacon spolupracovat i na dalších projektech.
 
Úspěšně jste absolvovali zkoušky výpadku elektřiny, kterou požadují teplárny a elektrárny. Co takový test obnáší?
Zkouška výpadku elektřiny byla realizována 7. 10. 2014. Probíhala tak, že napájecí transformátor měniče frekvence byl vypnut a znovu na dvě sekundy zapnut vypínačem na straně vysokého napětí (z řídicího systému rozvodny vn – tzv. mikrodispečink). Zkouška dopadla úspěšně, výpadek napájení nevedl k narušení provozu technologie. Měnič frekvence plynule obnovil napájení motoru. Vše proběhlo pouze na úrovni signalizace výpadku a změny měřených hodnot v DCS Metso v centrálním velínu elektrárny.
 
Proč vaše společnost pořádá odbornou konferenci na téma optimalizace energetických zdrojů s ohledem na ekologizaci spalin?
Naše společnost spolupracuje s renomovanými firmami, jako jsou Rafako a SBB Energy (Remak-Rozruch) z Polska, ESPD a Ibiden-Ceram z Rakouska, Termokimik z Itálie, VŠB-TU Ostrava nebo ÚCHP AV ČR. Pro seznámení odborné veřejnosti s našimi novinkami jsme se již v minulém roce rozhodli, že nejlepší způsob je společná odborná konference, jejíž druhý ročník proběhl letos od 5. do 7. listopadu. Vedle své hlavní činnosti, tj. oboru energetiky, se naše firma zabývá také aplikovaným výzkumem v oblasti čištění spalin, a to ve spolupráci s UJV Praha Řež – divize Energoprojekt, VŠB-TU Ostrava a UCHP AV ČR.
Rozhovor vedl Tomáš Duba.