Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Měniče frekvence Schneider Electric – vývoj pokračuje

Automa 9/2001

Ing. David Wurst, Vedoucí produktu Elektrické pohony
Schneider Electric CZ, s. r. o.

Měniče frekvence Schneider Electric – vývoj pokračuje

Nabídka firmy Schneider Electric CZ, s. r. o., v oblasti měničů frekvence představuje z hlediska nejčastějších a nejžádanějších aplikací dvě řady: Altivar 28 a Altivar 58. (Celková nabídka v oblasti elektrických pohonů je samozřejmě širší).

Obr. 1.

Měniče frekvence řady Altivar 28 Telemecanique jsou určeny pro regulaci otáček asynchronních motorů do 15 kW. Řada Altivar 58 Telemecanique je určena pro motory do 55 kW pro aplikace vyžadující vyšší momentové přetížení nebo do 75 kW pro ventilátory a odstředivá čerpadla.

Altivar 28 Telemecanique je univerzální a jednoduchý měnič frekvence, Altivar 58 Telemecanique je modulární měnič frekvence pro náročné aplikace.

Co je oběma měničům frekvence společné?
U typů Altivar 28 i Altivar 58 je v regulační smyčce použito vektorové řízení bez zpětné vazby, které umožňuje dosáhnout velké dynamiky v širokém regulačním rozsahu – převážně 1:100. Rovněž je zaručená vysoká stabilita nastavených otáček bez ohledu na změny zatížení hřídele motoru i vysoký moment záběru.

Měniče frekvence Altivar jsou standardně vybaveny interním vstupním vysokofrekvenčním odrušovacím filtrem pro třídu A. Tyto přístroje jsou plně v souladu s výrobkovou normou pro elektromagnetickou kompatibilitu ČSN EN 61800-3 (IEC 1800-3); pro připojení na sítě IT se pouze jednoduše upraví zmíněný filtr. Požadavkům na odrušení vyzařování a odolnost je striktně podřízeno také krytí měničů. Pro zařízení třídy B je k dispozici nová řada filtrů, které je možné namontovat mezi montážní nosnou desku skříně a chladič měniče frekvence – verze footprint, nebo lze použít standardní externí filtry, montované pod přístroj co nejblíže napájecím svorkám měniče. Vstupní síťová tlumivka a výstupní filtr motoru se montují externě (jestliže to aplikace vyžaduje).

Připojit k měniči osobní počítač či tzv. počítač do dlaně – palmtop nebo připojit měniče na nadřazený systém (PLC) je možné pomocí sériové linky RS-485. Umí-li nadřazený systém komunikovat prostřednictvím protokolu Modbus RTU, není u měničů Altivar 28 a Altivar 58 potřebné žádné další příslušenství – tento protokol je standardně implementován. Použití palmtopu Jornada, série 5, od firmy Hewlett Packard, pracujícího pod OS Windows CE, zvýší komfort při nastavování měničů. Výhodou je uchovávání parametrů na standardních paměťových mediích nebo paměťové kartě Compact Flash. Na linku RS-485 lze připojit až 31 měničů při zachování maximální délky komunikačního kabelu 1 000 m. Touto skutečností a také koncepcí tzv. vybavené verze IP55 (u Altivar 28 do 4 kW a Altivar 58 do 55 kW) je velmi usnadněna decentralizace řízení a dálkového ovládání u složitějších systémů a rozsáhlých výrobních linek. Krytí IP55 umožňuje např. montovat měnič v bezprostřední blízkosti motoru s omezením parazitní kapacity dlouhého motorového kabelu.

Altivar 58 má něco navíc
Altivar 58 je modulární měnič s možnostmi rozšíření o další vstupy a výstupy pomocí univerzálních přídavných kart s možností připojit otáčkovou zpětnou vazbu s inkrementálním (přírůstkovým) čidlem nebo tachodynamem – to pomáhá zpřesnit regulaci ve vyšších hladinách otáček. V nabídce jsou v současné době i dvě aplikační karty: jedna z těchto kart umožňuje kaskádní spouštění a regulaci otáček až pěti čerpadel s jedním měničem, bez nutnosti použít řídicí systém, druhou kartou lze přepínat mezi dvěma motory řízenými z měniče s přepínáním řady parametrů, vyžaduje-li každý z motorů jiné nastavení a dynamiku pohonu. Altivar 58 je velmi univerzální měnič z hlediska připojení a komunikace po sběrnici. Je kompatibilní s protokoly Modbus/Jbus, Unitelway, Modbus-Plus, Fipio, Intebus-S, CANopen, Profibus-DP, DeviceNet, AS-i a Ethernet 10/100.

Pro jeřáby a podobné aplikace lze s výhodou využít funkce pro ovládání externí brzdy na motoru. Jedna z dalších vlastností, která je často využívána, je možnost ovládat stykač mezi měničem a motorem na strojích, kde je nutné po zastavení zajistit galvanické oddělení motoru od napájení. Pro nejnáročnější aplikace s asynchronními motory existuje i modifikace tohoto měniče s možností připojit inkrementální čidlo a regulaci v režimu vektorového řízení se zpětnou vazbou. Poměr regulačního rozsahu se tak změní na 1:1 000, zlepší se dynamika pohonu a přesnost nastavených otáček. S touto zpětnou vazbou lze vyvinout moment na hřídeli i v nulových otáčkách. Zmíněné funkce lze využít např. při polohování.

Pokračování vývoje a nabídka služeb
Vývoj obou měničů frekvence dále pokračuje. Ještě v průběhu roku 2001 se rozšíří nabídka pro připojení měniče Altivar 28 na další komunikační sběrnice a protokoly. Pro Altivar 58 budou na trh uvedeny přídavné karty pro polohování a synchronizaci více motorů a vytvoření tzv. elektrické osy nebo elektrické převodovky.

V rámci služeb zákazníkům je zájemcům k dispozici technické poradenství, školení, nabídka literatury, informace na internetu a uvedení zařízení do provozu, včetně rychlého a kvalitního servisu. Skladem jsou trvale výrobky všech typových řad až do výkonů 250 kW, což umožňuje rozšířit služby i nad rámec obvyklého standardu. V nabídce je např. možnost uzavřít smlouvu o servisu do 24 hodin, preventivního servisu nebo prodloužení záruční doby až do 60 měsíců.

Schneider Electric CZ, s. r. o.

Technická podpora
tel.: 0362/76 63 33
e-mail: tp@cz.schneider-electric.com

Praha
Thámova 13, 186 00 Praha 8
tel.: 02/81 08 81 11
fax: 02/24 81 08 49

Brno
Mlýnská 70, 602 00 Brno
tel.: 05/43 42 55 55
fax: 05/43 42 55 54
http://www.schneider-electric.cz