Aktuální vydání

celé číslo

07

2020

Řízení distribučních soustav a chytrá města

Měření a monitorování prostředí v budovách a venkovním prostředí

celé číslo

Měniče frekvence pro jakýkoliv rozsah výkonů

Společnost B&R nedávno rozšířila svou skupinu produktů Acopos o řadu měničů frekvence ACOPOSinverter. Společnost tak doplnila svůj sortiment a zároveň vyhověla požadavkům zákazníků. Spolu se servopohony a krokovými motory tvoří nová řada ACOPOSinverter kompletní nabídku pohonů.
 
Z rozšíření sortimentu nejvíce získají současní zákazníci. Uvedené měniče frekvence totiž lze prostřednictvím sériového rozhraní X2X nebo Powerlink snadno integrovat do již existujících strojů, čímž se sníží požadavky na kabeláž. Celá řada měničů je také začleněna do programu Automation Studio, což zjednodušuje a urychluje uvedení strojů do provozu.
 
V řadě ACOPOSinverter jsou měniče frekvence tří verzí: S44, X64 a P84, které pokrývají výkony v rozsahu od 0,18 do 500 kW. Toto široké rozpětí umožňuje společnosti B&R vyhovět požadavkům všech výrobců strojů. Měniče frekvence lze použít jak v jednoduchých úlohách, jako je řízení čerpadel a dopravníků, tak i při řešení složitých projektů s využitím servopohonů.
 
B+R automatizace, spol. s r. o., tel.: 541 420 311, e-mail: office.cz@br-automation.com, http://www.br-automation.com