Aktuální vydání

celé číslo

02

2023

Amper 2023

Propojená výroba, průmyslový internet věcí a analýzy dat

celé číslo

Měniče frekvence Fuji Electric – osvědčená kvalita nejen pro výtahy

Společnost Fuji Electric je již dlouho spolehlivým dodavatelem měničů frekvence i na českém a slovenském trhu, zejména v oboru výtahů. S postupným rozšiřováním sortimentu nyní nabízí řady komfortních měničů také pro čerpadla, kompresory a ventilátory i pro široké spektrum strojních úloh, představené v článku. Jde o přístroje, které se denně osvědčují u mnoha desítek zákazníků z různých oblastí průmyslu.

 
Společnost Amtek, spol. s r. o., je známý distributor etablovaný v průmyslu dodávkami elektronických součástek, snímačové techniky, elektromechanických prvků, konstrukcí a stavebnicových systémů z hliníkových profilů, přístrojů pro automatizaci a bezpečnostních zařízení.
 
Zboží značky Fuji Electric provází nabídku společnosti Amtek od jejího založení v 90. letech minulého století. Postupem doby se soustředila především na dodávky měničů řady Frenic-Lift výrobcům výtahů a příslušných rozváděčů a na technickou podporu a servis dodávané techniky. Ze zkušeností, kterých nabyla, mohou profitovat i konstruktéři, výrobci a uživatelé strojů a zařízení, v nichž lze s výhodou využít ostatní typové řady měničů frekvence ze skupiny Frenic.
 

Typové řady měničů Frenic a jejich určení

Podobně jako u konkurence lze typové řady měničů značky Fuji Electric v zásadě rozdělit na třídy:
  • ekonomickou, tj. provedení pro nejjednodušší pohonné úlohy,
  • střední, s univerzálními i specializovanými modely,
  • výkonnou (jak po stránce elektrického, tak i výpočetního výkonu).
Podrobné údaje včetně porovnání jednotlivých řad, usnadňujícího výběr vhodného měniče pro konkrétní úlohu, obsahuje Přehledový katalog měničů frekvence skupiny Frenic, který lze stáhnout z webu www.amtek.cz nebo získat u obchodních zástupců společnosti Amtek.
 
Pro nejjednodušší sériové úlohy jsou určeny měniče řady FVR-Micro, což jsou levné skalární měniče v jednofázovém nebo třífázovém provedení ovládané prostřednictvím jednoduché klávesnice, displeje a potenciometru (na obr. 1 vlevo).
 
Ve střední třídě je k dispozici perspektivní řada měničů Frenic-Mini C2 univerzálního typu s vektorovým řízením, malými rozměry, vestavěným odrušovacím filtrem a komunikačním rozhraním, včetně provedení s jednofázovým napájením (na obr. 1 vpravo). Dále sem patří zákazníkům již dobře známé a často používané měniče řad Frenic-Mini a Frenic- Multi (podrobnosti viz www.fujielectric-europe.com) a také měniče se specifickým určením pro výtahy: osvědčená řada Frenic-Lift LM1 jako stálice na trhu a její nástupce Frenic Lift-LM2 jako novinka.
 
Aplikačně specificky zaměřené jsou také řady měničů Frenic-HVAC (pro ventilátory) a Frenic-Aqua (pro čerpadla) – na obr. 2 vlevo – vybavené příslušnými specifickými funkcemi, přehledně popsanými v Přehledovém katalogu. Pro typické úlohy z daných oborů jsou pro nastavení měničů k dispozici tzv. makra. Měniče obou řad mají pohodlné ovládání prostřednictvím velkého displeje, vestavěný odrušovací filtr a stejnosměrnou tlumivku v meziobvodu. Jejich parametry lze nastavovat prostřednictvím rozhraní USB či RS-485 s použitím komfortního softwaru Loader. Komunikace je možná prostřednictvím protokolu Modbus či BACnet. Dodávány jsou v krytí IP21 a IP55 a také IP00 ve výkonovém rozsahu 110 až 710 kW.
 
Pro úlohy s velkými požadavky na dynamiku pohonu je určen měnič Frenic-Mega (na obr. 4 vpravo) s bezpečnostními funkcemi, mnoha kanály I/O, vestavěnými funkcemi PLC, rozšiřovacími kartami, polohovacími funkcemi se zpětnou vazbou ze snímače polohy, rozšířenou PID regulací atd.
 
Největší rozsah obsluhovaného elektrického výkonu – až do 3 MW – poskytuje řada měničů Frenic-VG v kompaktním nebo modulárním provedení (obr. 3) s velkou účinností, možností rekuperovat energii a navzájem sdílet energii stejnosměrného meziobvodu atd.
 

Záruka a servis

Vedle celých sestav společnost Amtek dodává i samostatné bloky měničů, což pomáhá zákazníkům překlenout nouzové situace, kdy porucha zařízení znamená velké ztráty ve výrobě.
 
Z druhé strany společnost Amtek poskytuje na nové měniče pětiletou záruku u přístrojů řad Aqua a HVAC a tři roky u všech ostatních řad v základu (viz také inzerát na str. 67). Takováto nadstandardní záruka je možná jen díky statisticky zanedbatelné poruchovosti dodávaných přístrojů.
 
Obě zmíněné služby jsou významným argumentem především pro koncové zákazníky a následně i pro výrobce strojů a zařízení a integrátory systémů.
 

Závěr

Měniče frekvence značky Fuji Electric se vyznačují mimořádnou kvalitou a spolehlivostí – jak dokládá standardně poskytovaná tříletá, popř. pětiletá záruka. Společnost Amtek, distributor zboží značky Fuji Electric pro Česko, Slovensko a Polsko, nabízí na základě svých bohatých zkušenosti s pohony pro výtahy všestrannou technickou i aplikační podporu zájemcům o řízené elektrické pohony z řad vyšších dodavatelů investičních celků, výrobců strojů a zařízení i koncových uživatelů. Atraktivní pro zákazníky jsou nejen ceny samotných přístrojů a jejich příslušenství, ale také nízké náklady na údržbu potvrzené mizivým počtem reklamací.
 
Značka Fuji Electric však zdaleka není omezena jen na měniče frekvence či techniku pohonů. Pro český a slovenský trh je nyní v nabídce také prodej a technická podpora přístrojové techniky pro procesní výrobu a analýzy plynů. O této oblasti se čtenáři dočtou v příštím čísle časopisu Automa.
 
Ing. Petr Boček,
Obr. 1. Měniče frekvence řad FVR-Micro (vlevo) a Frenic-Mini C2 (vpravo)
Obr. 2. Měnič řady Frenic-Aqua (vlevo; vzhledem shodný s měničem Frenic-HVAC) a měnič řady Frenic-Mega pro pohony s velkou dynamikou (vpravo)
Obr. 3. Měnič nejvýkonnější řady Frenic-VG v modulárním provedení