Aktuální vydání

celé číslo

05

2023

MSV 2023

celé číslo

Měniče frekvence FR-500

číslo 4/2002

Měniče frekvence FR-500

Společnost Mitsubishi Electric představuje řadu měničů frekvence FR-500, jejíž typy FR-S500, FR-E500, FR-A540 a FR-S540 mají shodné základní parametry a způsob ovládání.

Měniče frekvence Mitsubishi Electric odpovídají požadavkům evropských norem na bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu. Pro všechny typy je k dispozici software VFD Setup (pro OS MS Windows 95/98), který umožňuje zobrazit průběh proudu, napětí a frekvence měniče, simulovat funkci osciloskopu a archivovat parametry podle potřeb aplikace.

Modely řady FR-500 jsou standardně vybaveny sériovým komunikačním rozhraním RS-485, jímž může být propojeno až 32 měničů frekvence. Pomocí telefonní linky a modemu je možné diagnostikovat a nastavit parametry měniče na dálku i na odloučených pracovištích nebo přímo u koncového zákazníka. Měniče frekvence při zapnutí omezují nabíjecí proud a kompenzují skluz asynchronního motoru. Jsou vybaveny multifunkčními vstupy a výstupy, speciální šířkově pulsní modulací – soft PWM, dovolují předvolbu až patnácti rychlostí, mají PID regulátor a funkci automatického restartu po výpadku napájení.

Obr. 1.

Měnič frekvence FR-S500

Je to první měnič této kategorie na trhu, jenž je určen pro výkony od 0,2 do 1,5 kW (napájení 1 × 230 V/50 Hz). Jeho nejvýznamnější předností je možnost jednoduše a rychle jej ovládat zadávacím kolečkem.

Zadávací kolečko nahrazuje tradiční skupinu kláves a přispívá k mnohem snadnější a rychlejší volbě jednotlivých funkcí a nastavování různých parametrů. Nastavení měniče z výroby standardně umožňuje přístup pouze ke dvanácti nejdůležitějším parametrům, a proto je téměř nemožné měnič chybně nastavit.

Měnič frekvence FR-E500

Tuto řadu charakterizuje zlepšený krouticí moment při nízkých otáčkách f = 1 Hz, vhodný pro řešení individuálních požadavků na regulaci pohonů. Pro malé rozměry se měnič využívá v širokém spektru aplikací. Kromě možnosti připojit tlumivku do stejnosměrného meziobvodu mají tyto měniče vestavěn brzdný tranzistor, funkci jednorázové automatické detekce a nastavení měniče podle parametrů motoru (off-line auto-tuning) a detekci nulového proudu pro mechanickou brzdu, napěťový analogový výstup 0 až 10 V a dva analogové vstupy 1 × 4 až 20 mA a 1 × 0 až 10 V.

Měniče frekvence FR-E500 se uplatňují zejména u textilních strojů (tkalcovské stavy, dopřádací stroje), systémů pohonů vrat a bran nebo pohonů ventilátorů a čerpadel.

Měnič frekvence FR-A540

Jeho hlavní předností je velmi dobrá stabilita otáček s funkcí automatické detekce a nastavení měniče podle parametrů motoru (on-line auto-tuning), řízené brzdění při výpadku napájení (power down breaking) a vícejazyčná ovládací jednotka (v současné době je k dispozici až osm jazyků). Měniče popisované typové řady jsou ideální pro speciální aplikace pohonů, kde je vyžadován velký krouticí moment a mimořádně přesný plynulý chod v celém rozsahu otáček.

Měniče frekvence FR-A540 lze použít např. pro pohony zdvihacích zařízení, pohony jeřábů, polohovací pohony nebo pohony vřeten obráběcích strojů.

Měnič frekvence FR-S540 EC/ECR

Nový měnič frekvence FR-S540 rozšiřuje řadu FR-S520 o nové rozsahy výkonů od 0,4 kW do 3,7 kW s trojfázovým napájecím napětím 3 × 400 V, 50 Hz. Miniaturizací měniče frekvence FR-S500 se podařilo firmě Mitsubishi Electric vyvinout nejmenší měnič ve své výkonové třídě. Pomocí výkonového tranzistorového modulu lze využívat automatické zvyšování točivého momentu motoru, přičemž jsou podstatně stabilizovány parametry pohonu, jako je např. rychlost otáčení motoru.

Kromě vlastností řady EC je řada měničů FR-S500 ECR navíc standardně vybavena sériovým rozhranním RS-485 pro komunikaci s osobním počítačem (PC) nebo s programovatelným automatem (PLC). Celkově lze do sítě zapojit až 32 měničů frekvence řady FR-S/E/A 500 nebo jiných zařízení s komunikaci RS-485, přičemž význam a funkce parametrů FR-S500 jsou takové, aby navazovaly na koncepci osvědčené řady FR-E/A 500.

Na základě jednoduchého ovládání a nastavování je FR-S500 vhodný pro standardní aplikace jak pro jednoduchá, tak i pro náročná zařízení. Typické příklady použití měniče jsou pásové, řetězové a šnekové dopravníky, výrobní linky a transportéry, čerpadla a pohony vrat.

Pro komunikace ve standardních otevřených průmyslových sítích Profibus-DP, DeviceNet a CC Link disponují typové řady měničů frekvence FR-A540 a FR-E500 snadno vyměnitelnými přídavnými komunikačními kartami. Díky tomu je možné měniče frekvence integrovat do komplexní automatizační aplikace.

Ing. Petr Pustowka, AutoCont Control Systems s. r. o.

Autocont Control System s. r. o.
Nemocniční 12
701 00 Ostrava
tel. 069/615 24 13-4
consys@autocont.cz
http://www.autocontcontrol.cz

Inzerce zpět