Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Měniče frekvence Altivar jsou bezpečné a úsporné. Co dodat?

Schneider Electric je významným a stabilním dodavatelem produktů a řešení z oboru elektrotechniky. V jeho širokém sortimentu hrají významnou roli elektrické regulované pohony – především měniče frekvence Altivar.

Základní funkcí měniče frekvence je regulace otáček. Od moderních měničů však uživatel žádá mnohem více – aktuálně především úspory energií. Při plynulé regulaci průtoku plynů a kapalin se je daří spořit až překvapivě snadno a v řádu desítek procent.

Altivar: od 180 W do 10 MW

Schneider Electric nabízí měniče frekvence jak pro nízkonapěťové, tak pro vysokonapěťové motory v rozsahu výkonů od 180 W do 10 MW a pro napětí od 100 V do 10 kV.

Z hlediska oblastí použití dokážou měniče Altivar pokrýt naprostou většinu potřeb zákazníků, od typického použití při regulaci otáček motorů ventilátorů, čerpadel, dmychadel a kompresorů až po důmyslně řešené regulace momentu s asynchronními motory nebo polohování se synchronními motory s permanentními magnety.

Měniče frekvence Altivar jsou certifikovány pro provoz v Evropské unii (CE), ale kromě toho mají i mnoho světových certifikací: americkou UL, ruskou GOST, australskou C-Tick, mexickou NOM atd. Jsou vhodné i pro řízení motorů v prostředí s nebezpečím výbuchu. V České republice navíc získaly certifikát na seismickou odolnost pro provoz v jaderných elektrárnách.

„Super prémiová“ účinnost pro pracovní stroje

Úspěch slaví např. velmi propracovaný a množstvím provozních funkcí vybavený měnič frekvence Altivar 32. Poradí si totiž jak s třífázovými asynchronními motory, tak se synchronními motory s buzením permanentními magnety.

Koncem roku vstoupí na český trh nová řada bezkartáčových synchronních motorů s permanentními magnety (BMP), které si díky své konstrukci s měničem Altivar 32 vysloveně „padnou do noty“. Kombinace měniče Altivar 32 a motoru BMP bude určena především pro pracovní stroje, u nichž jsou kladeny velké požadavky na dynamiku a přesnost regulace.

Ve srovnání s třífázovými asynchronními motory mají tyto motory o 60 % menší objem a zároveň větší energetickou účinnost než IE3 (Premium). K ušetřenému místu v rozváděči si zákazník může přičíst citelné úspory elektrické energie.

Snadno dosažitelné a rychle vyčíslitelné úspory energie

V základní verzi jsou osvědčené měniče frekvence Altivar 61 určeny pro plynulou regulaci otáček motorů ventilátorů a odstředivých čerpadel. Právě u tohoto typu úloh je využívána příznivá skutečnost, že příkon motoru ventilátoru se mění se třetí mocninou otáček. Lze si tak jednoduše spočítat množství energie, které použití měničů frekvence ušetří oproti „klasické“ regulaci ventilem. Zájemci k tomu mohou využít software ECO2, volně dostupný na stránkách www.schneider-electric.cz (promptně propočte i návratnost vložených investic).

Novinkou v produkci Schneider Electric je Altivar 61 – Low Harmonics (obr. 1). Tento měnič ve skříni Spacial SF s krytím IP54 (napájení 3× 400 W, výkony motorů 90 až 630 kW) je vybaven řízeným usměrňovačem – tzv. jednotkou AFE (Active Front End). Při provozu tak dosahuje velmi nízkých hladin harmonických. Typická hodnota harmonického zkreslení proudu (THDi) je menší než 3 %. Účiník 1. harmonické (cos φ) a skutečný účiník (λ) jsou velmi blízko jedné.

Bezpečné, úsporné a inteligentní pohony jeřábů

Dlouholetá spolupráce s výrobci a provozovateli jeřábů umožňuje společnosti Schnei­der Electric nabízet měniče frekvence pro pohony jeřábů s velkou přidanou hodnotou. V současnosti jsou to dvě řady měničů:

  • Altivar 32 pro asynchronní a synchronní motory bez zpětné vazby do 15 kW,
  • Altivar 71 pro asynchronní a synchronní motory bez zpětné vazby nebo se zpětnou vazbou do 2 MW.

Měniče frekvence Altivar 32 lze použít na horizontálních pohybech jeřábu, měniče Altivar 71 na horizontálních i vertikálních pohybech. Oba měniče frekvence splňují požadavky na funkční bezpečnost podle ČSN EN 61800-5-2 (Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí – Část 5-2: Bezpečnostní požadavky – Funkční).

Altivar 71 je z obou jmenovaných měničů frekvence tím univerzálnějším. Umožňuje navíc připojit volitelnou kartu ATV IMC, na které mohou být implementovány aplikační funkční bloky (AFB). Množství požadavků ovšem Altivar 71 dokáže uspokojit již pomocí vlastních aplikačních funkcí. K těm základním patří pohodlné ovládání externí elektromechanické brzdy na motorech pro horizontální i vertikální pohyb (zdvih). U zdvihu lze nastavit i kompenzaci propadu zatíženého motoru. Je-li na měnič střídavě připojeno více motorů, má Altivar 71 funkci multimotor. Musí-li jeden motor pracovat v různých režimech, je k dispozici funkce multiparametr. Uspořit čas a optimalizovat pracovní cyklus je možné funkcí vysokorychlostního zdvihu, kdy si měnič sám limituje maximální otáčky v závislosti na zatížení zdvihového motoru. Aby u zdvihu nedošlo k nežádoucímu trhnutí při napnutí prověšeného lana, lze dvěma parametry vhodně optimalizovat jeho rychlost.

Uživatel si může dále usnadnit konfiguraci vstupů a výstupů v dané úloze, když si zvolí přímo jednu z předem nastavených makrokonfigurací – u jeřábů např. „hoisting“ (zdvih) a „material handling“ (manipulace s materiálem).

Nepřetržitý servis

Sehraný servisní tým společnosti Schneider Electric zajišťuje operativní servis 24 hodin sedm dní v týdnu v místě instalace a dílenský servis v moderním servisním středisku v Písku. Servis není zajišťován jen v České republice, ale globálně, kdekoliv na světě.

Měniče frekvence Altivar jsou bezpečné a úsporné. Co dodat? Jsou úspěšné.

Ing. David Wurst, Schneider Electric

Obr. 1. Nový Altivar 61 – Low Harmonics vybavený jednotkou AFE má zkreslení harmonického průběhu proudu do 3 %

Obr. 2. Nastavování měniče frekvence Altivar za pomoci softwaru SoMove

Tab. 1. Přehled měničů frekvence Altivar (kompletní informace včetně softwaru SoMove jsou připraveny na DVD Regulované pohony, které lze bezplatně objednat na www.schneider-electric.cz)

Typ

Výkon (kW)

Napětí (V)

Použití

Altivar 12

0,18 až 4

100 až 240

pracovní stroje, jednoduchá technologická zařízení

Altivar 212

0,75 až 75

200 až 480

HVAC

Altivar 312

0,18 až 15

200 až 600

pracovní stroje, jednoduchá technologická zařízení, ventilátory, čerpadla

Altivar 32

0,18 až 15

200 až 500

pracovní stroje, technologická zařízení, ventilátory, čerpadla

Altivar 61

0,37 až 800

200 až 690

ventilátory, čerpadla

Altivar 71

0,37 až 630

200 až 690

všeobecné použití, složité stroje a technologická zařízení

Altivar 61 Plus

90 až 2 400

380 až 690

ventilátory, čerpadla

Altivar 71 Plus

90 až 2 000

380 až 690

všeobecné použití, složité stroje a technologická zařízení

Altivar 1000

500 až 10 000

2 400 až 3 300

všeobecné použití

Altivar 1100

300 až 10 000

3 300 až 10 000

ventilátory, čerpadla, kompresory