Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Měnič FRENIC také pro synchronní motory

číslo 3/2004

Měnič FRENIC také pro synchronní motory

Firma FUJI Electric se zabývá výrobou měničů frekvence již od šedesátých let minulého století. Nejdříve to byly měniče tyristorové, později s bipolárními tranzistory a tranzistory IGBT. Po roce 2000 přišla firma na trh v kategorii svých měničů nejvyšší třídy s novou typovou řadou FRENIC5000VG7S. Tento měnič v loňském roce uzpůsobila pro ovládání synchronních motorů. Měnič je možné použít i pro standardní asynchronní motory v těch nejnáročnějších aplikacích. Typ použitého motoru se přepíná jedním z parametrů.

Na rozdíl od asynchronního motoru je u synchronního motoru nutné znát přesnou polohu rotoru vůči statoru. Proto musí být motor vybaven zpětnovazebním čidlem (absolutní snímač polohy, rezolver). Měniče firmy FUJI Electric jsou osazeny speciální přídavnou kartou (SPG nebo PMPG) pro zpracování tohoto signálu. Karta SPG pracuje s čidlem, které absolutní polohu udává v digitální podobě v protokolu EnDat. Karta PMPG zpracovává z čidla signály U, V a W. Výhodou karty SPG je nezávislost na počtu pólů synchronního motoru. Počet pólů je dán nastavitelným parametrem. U karty PMPG je nutné, aby zpětnovazební čidlo bylo přizpůsobeno motoru. Signály U, V a W jsou posunuty o 120° (elektrických) a počet hran impulsů každého z nich musí přesně odpovídat počtu pólů synchronního motoru.

Obr. 1.

Po základním nastavení měniče včetně parametrů motoru se pro správnou funkci musí nejdříve naladit polohy pólů motoru. Po aktivování této funkce si měnič sám určí rozdíl natočení mezi póly rotoru a polohy zpětnovazebního čidla. Výsledkem je konstanta, která udává natočení mezi osou pólů motoru a nulovou polohou zpětnovazebního čidla.

Vlastní chod motoru je potom plynulý a bez vibrací. Výhodou synchronních motorů je plynulý rozjezd z nulových otáček a dojezd na ně i při velkém klidovém momentu. Motor je schopen držet zátěž i při nulových otáčkách. Synchronní motor má při provozu velkou krátkodobou přetížitelnost, velký klidový moment a další vlastnosti, které umožňují používat synchronní stroje i v nejnáročnějších aplikacích, např. jako součást servopohonů. Měnič je přizpůsoben synchronnímu motoru a má velkou krátkodobou přetížitelnost. Pohon s měničem se vyznačuje velkou dynamikou a rychlostí odezvy při změně zátěžného momentu.

Takový pohon je zvláště výhodný u zařízení s malými otáčkami, kde mnohopólový synchronní motor nahrazuje asynchronní motor a převodovku. Uvedený pohon je konstrukčně jednodušší a nevyžaduje žádnou údržbu. Další jeho výhodou je i úspora elektrické energie, která může dosahovat až 30 %.

Měnič se skládá z řídicí desky s několika procesory, výkonového modulu s tranzistory IGBT nejnovější generace a s usměrňovacími diodami, ovládacího panelu a brzdné jednotky. K měniči je možné připojit současně dvě zařízení z dalšího příslušenství – komunikační karty, zpětnovazební kartu, vstupně-výstupní karty (DIO i AIO) aj. Měnič se vyrábí v rozsahu výkonů 4 až 400 kW při napájení 3 × 400 V. Předností této typové řady měničů jsou i zlepšené ochranné funkce a dokonalá diagnostika provozních stavů.

Měnič FRENIC5000VG7S byl v České republice vyzkoušen s několika synchronními motory našich i zahraničních výrobců. V současné době jsou tyto měniče v provozu v mnoha různých aplikacích v Evropě, ale i v Asii.

Firma Amtek, spol. s r. o., český zástupce firmy FUJI Electric (kontakt viz inzerát na této straně), zájemcům nabízí nejen podrobné technické informace o měniči FRENIC5000VG7S, ale také kompletní dodávku pohonu přesně podle jejich požadavků, a je připravena pomoci jim při návrhu a uvádění zařízení do provozu.

Ing. Marek Ambrož, Amtek, spol. s r. o.

AMTEK spol. s r. o.
Vídeňská 125
619 00 Brno
tel.: 547 125 570
fax: 547 125 556
e-mail: amtek@amtek.cz
http://www.amtek.cz

Inzerce zpět