Aktuální vydání

celé číslo

08

2020

Mozaika novinek a informací

Restart ekonomiky

celé číslo

Měnič frekvence FR-A741 s možností reku¬perace energie

Důležitými otázkami současné průmyslové strojní i procesní vý­roby jsou úspora energie a ochrana životního prostředí. Největší po­díl celkové spotřeby energie při­padá na pohony. Ty také zabírají hodně místa a mají značné po­žadavky na odvádění tepla. Spo­lečnost Mitsubishi Electric zare­agovala na tyto potřeby novým přírůstkem do své špičkové řady měničů frekvence FR-A700: nový měnič FR-A741 má integrovaný systém rekuperace energie, který umožňuje brzdnou energii vra­cet s minimálními ztrátami zpět do rozvodné sítě. Díky tomu mě­nič generuje méně tepla než běž­ný pohon s brzdnými odpory, což v důsledku snižuje požadavky na prostor i spotřebu elektřiny, pro­tože nejsou třeba žádná chladicí zařízení.
 
Měnič FR-A741 je vhodný zejména pro výrobní linky, kde bývají časté úlohy s cyklickým zrychlením a zpomalením. Nové měniče jsou k dispozici v několika verzích o výkonu od 5,5 do 55 kW.
 
Mitsubishi Electric Europe B.V. – o. s., tel: +420 251 551 470, fax: +420 251 551 471, www.mitsubishi-automation-cz.com