Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Membránové ventily pro potravinářství a farmacii

číslo 6/2005

Membránové ventily pro potravinářství a farmacii

Potravinářská a farmaceutická výroba se v současné době již nedokážou obejít bez aseptických ventilů. Z požadavků na čistotu a možnost sterilizace vychází jednoduchá, avšak velmi účelná konstrukce membránových ventilů masově vyráběných a dodávaných německou firmou GEMÜ.

Početné vynálezy a přirozený podnikatelský duch zakladatele a nynějšího majitele firmy Fritze Müllera přinesly do mnoha průmyslových odvětví nové možnosti i další příležitosti k rozvoji. Bylo mu teprve 23 let, když vynalezl plastový elektromagnetický ventil pro oblast elektrolytického pokovování a chemického čištění vody. Dalšími vynálezy zasáhl v celosvětovém měřítku např. do farmaceutického průmyslu, biotechnologií, potravinářství a výroby mikročipů. V současné době má firma GEMÜ více než 700 zaměstnanců a pobočky po celém světě a oslavila již 40 let působení na trhu. Sám zakladatel byl oceněn spolkovým křížem za zásluhy nejen v oblasti vědeckotechnické, ale především v oblasti sociální – firma GEMÜ systematicky podporuje mladé inženýry a sponzoruje odborné vzdělávání a dětské domovy.

Dokonalé aseptické ventily – GEMÜ BioStar

Provozní ventily řady GEMÜ BioStar představují zcela novou kvalitu ohledně možnosti sterilizace, hygieny a dokonalé čistoty přístrojů tohoto typu. Průkopnická je zejména pokroková konstrukce pohonů a ovládání ventilů. Propracovaná konstrukce ventilů současně znemožňuje přilnutí či usazování nečistot. Všechny povrchové plochy ventilů jsou vyrobeny bez přesahů a hran a spojovací šrouby tělesa ventilu a pohonu nemají žádné významnější povrchové nerovnosti. Ventily splňují požadavky FDA, GMP, USP, QHD a EHEDG.

Ruční ventily

Ručně ovládaný ventil je z korozivzdorné oceli a má třípaprskové ruční kolo z plastu odolné proti vodní páře nebo, jako zvláštní provedení, optimálně tvarované jednopaprskové kolo z korozivzdorné oceli 1.4408. Tímto řešením je odstraněn tepelný most a sníženo nebezpečí popálení obsluhy. Jednopaprskové ruční kolo má mimoto menší povrchovou plochu; to znamená minimální příležitost ke znečištění. Ergonomický tvar ručního kola zaručuje jeho plnohodnotnou funkci i za nepříznivých provozních podmínek. Obě provedení ručních ventilů jsou standardně opatřena omezovači zdvihu s oběma krajními polohami seřiditelnými bez použití nářadí. Integrovaný optický ukazatel umožňuje jednoznačně rozpoznat polohu činné části ventilu.

Pneumaticky ovládané ventily

Pneumaticky ovládané ventily jsou určeny nejen pro dvoupolohové řízení ano-ne, ale jsou i velmi vhodné pro regulační procesy. Jsou dodávány v těchto uspořádáních:

  • síla pružiny uzavírá (1),
  • síla pružiny otevírá (2),
  • oboustranně řízené (3).

Aby se přes těsnicí labyrint nedostala do pohonu z vnějšku žádná tekutina, musí mít všechny instalace s jednočinně pracujícími pneumatickými pohony zavzdušňovací a odvzdušňovací otvory.

Všechny pohyblivé části jsou dynamicky utěsněny a jejich kluzné (styčné) plochy jsou na povrchu zušlechtěny. Ložisko vřetena ventilu je tvořeno samomazným pouzdrem typu igus v polytetrafluorethylenovém (PTFE) kompozitu. Vrchní díl pouzdra je vyroben z hluboce taženého plechu z korozivzdorné oceli, takže pohon má malou hmotnost i malé vnější rozměry. Standardně se ventily dodávají s optickým ukazatelem polohy činné části. Dodatečně lze snadno a rychle namontovat omezovač zdvihu s elektrickým hlásičem i snímač a popř. regulátor polohy. Protože pneumatické ventily řady GEMÜ Biostar jsou důsledně konstruovány bez použití barevných kovů, jejich pružiny jsou z korozivzdorné oceli.

Tělesa ventilů jsou ocelová, kovaná nebo přesně litá. Přípojky potrubí jsou k dispozici ve všech běžných rozměrech a provedeních. Vedle průchozích těles je dodáváno mnoho variant standardních i individuálních několikacestných těles (GEMÜ M600). Tato tělesa jsou vyráběna z jednoho kusu materiálu a pro uživatele představují maximum ohledně kvality. Způsoby ovládání a ovládací prvky jsou přitom stejné jako u standardního průchozího provedení. Uzavírací membrány mohou být z různých měkkých elastomerů i z PTFE (umožňují používat standardní sterilizační procedury a trvale snášejí větší provozní teploty při zachování těsnosti).

Ventily v bateriovém provedení

Jestliže musí být zajištěna distribuce kapalných a plynných médií nebo páry z jednoho místa, uplatní se velmi dobře ventily nové generace s označením GEMÜ 546 (tab. 1), nabízející velký počet funkcí při minimálním zástavbovém objemu. Jde o ventily vhodné jak pro rozvod čisticích médií a chladicích a mazacích látek, tak i pro dávkovací zařízení nebo distribuci provozních prostředků. V jejich konstrukci jsou použity ty nejkvalitnější materiály a uplatněny zkušenosti nashromážděné za čtyřicet let vývoje a výroby přístrojů tohoto druhu.

Tab. 1. Základní vlastnosti ventilu GEMÜ 546

Jmenovitá světlost/provozní tlak

DN10/1,4 MPa, DN12/1 MPa, DN15/0,6 MPa

Řídicí tlak

0,45 až 0,6 MPa

Maximální teplota média

180 °C při teplotě okolí 20 °C

Materiál tělesa ventilu

1.4435 (316L)

Materiál těsnění sedla ventilu

PTFE

Prostorově úsporné pneumatické pohony s plochými písty lze skládat do kompaktních bloků (baterií). Výsledkem je flexibilní stavebnicová konstrukce, kterou lze kdykoliv přizpůsobit aktuálním potřebám. Ventily lze spínat jednotlivě nebo skupinově, podle potřeby. Provozní médium je vedeno centrálním napájecím kanálem do tělesa ventilu z korozivzdorné oceli 1.4435 s pneumaticky ovládaným sedlem z PTFE. Přípojky, nabízející maximum flexibility, jsou spojeny oválnou přírubou s ventily a vybaveny vnitřním závitem. V tomto provedení mohou být montovány v mnoha variantách i v těch nejmenších prostorech.

Plně automatické činnosti ventilu lze dosáhnout přidáním kompaktního elektrického hlásiče polohy činné části ventilu typu GEMÜ 1234. Nový kontrolní přístroj s krytím IP65 je v současné době nejmenší svého druhu na světě. Pro připojení a seřízení se přístroj nemusí otevírat. Připojuje se pětipólovým konektorem M12 a programuje prostřednictvím tlačítek. Barevné svítivé diody na přístroji signalizují přítomnost ovládacího napětí, zvolený mód programu a koncovou polohu činné části ventilu. Pro ovládání ventilové baterie jsou zvláště vhodné ventily konstrukční řady GEMÜ 336. Bateriovým způsobem lze uspořádat i pilotní ventily.

Martin Sedlák,
Fluidtechnik Bohemia s. r. o.

Fluidtechnik Bohemia, s. r. o.
Olomoucká 87
627 00 Brno
tel.: 548 426 811, 548 213 233–5
fax: 548 426 813, 548 213 238
e-mail: brno@fluidbohemia.cz
http://www.fluidbohemia.cz