Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

MELSEC L – modulární programovatelné automaty s mnoha integrovanými funkcemi

MELSEC L je typová řada výkonných, ale kompaktních modulárních programovatelných automatů s mnoha funkcemi standardně vykonávanými přímo jejich procesorovou jednotkou. Díky vynikajícímu poměru nákladů k výkonu a velké uživatelské přívětivosti jsou tyto PLC ideální pro úlohy středního rozsahu.

Programovatelné automaty typové řady Melsec L (obr. 1) byly již od počátku konstruo­vány s ohledem na velkou spolehlivost, uživatelskou přívětivost a flexibilitu. Disponují více funkcemi, než je u kompaktních PLC obvyklé. Díky tomu mohou technici a programátoři efektivněji využít svůj čas, a tím zkrátit dobu vývoje a ušetřit náklady. Promyšlená koncepce PLC řady Melsec L umožňuje použít je v mnoha úlohách při nízkých nákladech a minimálních požadavcích na zastavěný prostor.

PLC řady Melsec L, nemají na rozdíl od modulárních PLC řady Q zadní sběrnicový modul, a to zajišťuje velkou flexibilitu systému při minimálním prostoru zástavby. PLC s jednou procesorovou jednotkou – Single CPU – má vestavěna síťová rozhraní pro Ethernet a mini-USB a jednu zásuvnou pozici pro paměťové karty SD/SDHC, určené k uložení programu a provozních dat. Všechny procesorové jednotky PLC Melsec L jsou standardně vybaveny 24 integrovanými vstupy a výstupy. Pomocí nich lze realizovat mnoho funkcí, pro které jsou jinak zapotřebí samostatné moduly, a v mnoha případech tak snížit náklady na technické vybavení řídicího systému. Integrované I/O se konfigurují nastavením jejich parametrů s využitím běžných programovacích nástrojů. Vedle toho je možné CPU doplnit o až deset rozšiřujících a speciálních modulů pro přídavné digitální a analogové I/O, rychlé čítače, polohování, komunikační rozhraní atd. Nedávno společnost Mitsubishi Electric rozšířila svou řadu polohovacích modulů pro PLC Melsec L o nový modul Simple Motion s funkcemi k regulaci polohy a pohybu, jako jsou polohování, regulace rychlosti, regulace krouticího momentu, funkce vačky nebo synchronní provoz několika pohonů. Modul se programuje v jazyku SFC po­dle IEC 61131-3.

S použitím paměťové karty kompatibilní s formátem SD/SDHC lze snadno a rychle pořídit záložní kopii programů a parametrů CPU. Zálohy je možné využít pro obnovu systému nebo k programování jiných CPU. Na paměťovou kartu se také ukládají data shromážděná pomocí funkce data logging. Tato funkce pro sběr a ukládání dat je užitečná při hledání chyb, posuzování výkonnosti PLC apod. Funkce data logging se konfiguruje pomocí průvodce, který uživatele krok za krokem provádí konfiguračním programem. Program GX LogViewer usnadňuje vyhodnocování nasbíraných dat.

PLC typu L26CPU-PBT je vybaven integrovaným rozhraním CC-Link typu Master/Slave, které je kompatibilní s nejnovější generací síťových prvků CC-Link a podporuje připojení více než jednoho tisíce různých produktů. Tento PLC může zajistit i bez použití samostatného modulu CC-Link vysokorychlostní komunikaci mezi jednotkou master a lokální stanicí. CC-Link je v Asii dominujícím standardem pro průmyslové komunikační sítě a nachází stále větší podporu i jinde na světě.

Díky kompaktnímu tvaru, snadné rozšiřitelnosti, připravenosti k síťovému provozu a množství integrovaných funkcí jsou programovatelné automaty Melsec L zajímavé nejen pro autonomní stroje, ale také pro síťově propojené stanice v rozsáhlých systémech. 

(Mitsubishi Electric Europe B. V.)

Obr. 1. Programovatelný automat Melsec L s připojením k Ethernetu