Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Medzinárodný veľtrh elektrotechniky, elektroniky, energetiky a telekomunikácií Elo Sys 2013

Devätnásty ročník medzinárodného veľ­trhu elektrotechniky, elektroniky, energetiky a telekomunikácií Elo Sys 2013 sa uskutoční 15. až 18. októbra tohto roku v areáli výstaviska Expo Center v Trenčíne.

Veľtrh Elo Sys sa od svojho vzniku v roku 1995 dynamicky rozvíjal, vďaka čomu sa stal najväčším a najvýznamnejším veľtrhom elektrotechniky, elektroniky, energetiky a telekomunikácií v Slovenskej republike. Na­priek nepriaznivým vonkajším ekonomickým vplyvom si Elo Sys zachováva vedúcu pozíciu ako špičkové slovenské veľtržné podujatie s najreprezentatívnejšou štruktúrou vystavovateľov a expozícií zo sféry medzinárodného elektrotechnického priemyslu a je vo svojom odbore najuznávanejším a najlepším podujatím pre prezentáciu inovácií a výmenu technologických informácií.

Veľtrh Elo Sys ponúka vysoký štandard pre prezentáciu najnovších trendov, zaujímavých myšlienok a pokrokových technológií. Každoročne sa veľtrhu zúčastňujú a vystavujú tu svoje produkty mnohé renomované slovenské a medzinárodné spoločnosti. Podujatia sa aj v tomto roku zúčastní viac ako 200 firiem na ploche 5 800 m2.

Vďaka odbornej záštite najvýznamnejších organizácií, inštitúcií a zväzov pôsobiacich v elektrotechnike, elektronike, energetike a telekomunikáciách na Slovensku bude už tradične súčasťou veľtrhu bohatý, aktuálny a zaujímavý sprievodný program, ktorý sa každoročne teší veľkému záujmu odbornej návštevníckej verejnosti.

K veľtrhu Elo Sys už roky neodmysliteľne patria súťaže Elektrotechnický výrobok roka, Ekologický počin roka, Najúspešnejší exponát veľtrhu Elo Sys, Konštruktér roka a Unikát roka, ktoré organizuje Zväz elektrotechnického priemyslu SR. Súčasťou programu sú odborné semináre, prednášky a konferencie. Pripravuje sa, ako každý rok, konferencia FEI STU pod názvom Elektrotechnika, informatika a telekomunikácie, seminár znalcov elektrotechnických odborov, panelová diskusia – SEZ, inovačný klub a workshop, celoslovenské finále technickej súťaže mladých elektronikov a rôzne prezentácie vystavujúcich spoločností.

Veľtrh Elo Sys je vhodnou príležitosťou pre posilnenie podnikateľskej pozície a podporu úspechu v ďalšom období. Bližšie informácie o programe veľtrhu Elo Sys 2012 sú k dispozícii na internetovej stránke www.elosys.sk alebo na Facebooku.

(Expocenter)

Obr. 1. Debata vo veľtržnom stánku