Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

MCS System – řídicí systém pro energetiku

Automa 4/2000

(Firemní článek)

MCS System – řídicí systém pro energetiku

Obr. 1.

V současné době je na našem trhu velké množství firem, které se zabývají kompletním zpracováním dat v průmyslových elektrických sítích. Firma ELCOM-IPC nabízí ryze český systém řízení, který je výhodnou variantou zejména pro řízení a sběr dat v energetice. Je to Multicontrol System (MCS), který nachází uplatnění v řízení energetických rozvoden v ČR.

Systém je velmi spolehlivý a byl již mnohokrát vyzkoušen ve velkých i menších rozvodnách vysokého napětí. Pro ilustraci můžeme vyjmenovat několik desítek aplikací v SME, Třineckých železárnách, Vítkovicích, SMT Ostrava atd.

MCS je objektově orientovaný multiprocesorový modulový systém, který umožňuje sledovat a řídit proces a realizovat distribuovaný i centralizovaný způsob měření a řízení.

Systém slouží jako rozhraní mezi fyzickými procesy a operátory a může být integrován s dalšími průmyslovými aplikacemi. Dokáže ušetřit peníze tím, že je možné jej pružně přizpůsobit požadavkům uživatelů při projektování aplikací. Velkou výhodou je snadná instalace a obsluha.

Vlastnosti a použití
Modulární architektura dává možnost přizpůsobit MCS různým oblastem trhu – např. dopravě, energetice a jiným průmyslovým odvětvím. MCS byl vybrán jako jeden ze systémů, které splňují náročné požadavky Severomoravské energetiky.

Základním stavebním dílem MCS je modul, který obsahuje mikroprocesor a může samostatně, podle projektantem definovaných vlastností objektů (parametrů) zpracovávat data. Tato data mohou být využita pro vnitřní potřeby (sepnutí ovládacího prvku podle logického výrazu, výpočet výkonu atd.) i pro předání dat nadřízenému systému. Pro různé aplikace jsou k dispozici tyto moduly:

 1. Moduly řídicího procesoru
  Modul zajišťuje komunikaci mezi podřízenými moduly a nadřízeným systémem a kontinuální kontrolu podřízených modulů. Tím zvyšuje bezpečnost dat v MCS. Pro komunikaci se využívají optická vlákna, což je v současné době nejmodernější způsob přenosu dat.

 2. Moduly signalizace
  Signalizaci v MCS zajišťuje modul binárních vstupů. Podle parametrů může být sloučeno více binárních vstupů do jednoho objektu a tím lze vytvořit např. třístavovou signalizaci sepnutí kontaktů stykače nebo digitální měření. Podle požadavků jsou moduly signalizace konstruovány jako aktivní nebo jako pasivní na různá napětí.

 3. Moduly měření
  Tyto moduly jsou v podstatě programovatelné síťové analyzátory, které mohou být použity pro kompletní analogové měření (výkon, práce atd.) střídavých i stejnosměrných signálů. Podle parametrů může být sloučeno více střídavých vstupů do jednoho objektu, a tak lze vytvořit např. kompletní trojfázové měření nebo dvě kompletní trojfázová měření (podle Aronova zapojení) atd. Ve spolupráci s dalšími moduly (signalizace, ovládání) lze tento modul využít jako napěťovou ochranu.

 4. Moduly ovládání
  Základním ovládacím prvkem v MCS je relé. Každý ovládací prvek může být nastaven do čtyř stavů (zapnutí, vypnutí, zapnutí na zvolenou dobu a vypnutí na zvolenou dobu). Pomocí parametru lze jedním povelem realizovat impulsní relé. Při použití modulu ovládání v systémech reálného času je možné ovládání vázat na reálný čas (ovládací akce se uskuteční, když je platný čas delší než požadovaný).

 5. Moduly konvertorů
  Tyto moduly konvertují datové signály na vyžadované standardy, např. RS-232 na RS-485, RS-232 na optický přenos atd. Také galvanicky oddělují systémy mezi sebou.

Jestliže vás systém MCS zaujal, vyžádejte si podrobnější podklady u firmy ELCOM--IPC, která je součástí společnosti ELCOM GROUP.

ELCOM IPC
Místecká 1120/103
703 00 Ostrava - Vítkovice
tel.: 069/678 08 78-79
fax: 069/678 08 80-81
e-mail: info@elcomgroup.cz
http://www.elcomgroup.cz