Aktuální vydání

celé číslo

02

2023

Amper 2023

Propojená výroba, průmyslový internet věcí a analýzy dat

celé číslo

MB Cap – spolehlivé vyrovnání napájení 24 V DC

číslo 6/2006

MB Cap – spolehlivé vyrovnání napájení 24 V DC

Krátkodobé výpadky nebo poklesy napětí jsou nejen v průmyslu na denním pořádku. Naproti tomu stojí zvýšené požadavky na spolehlivost a dostupnost systémů a zařízení. Vyrovnávací modul MB Cap, který dokáže zálohovat napájení 24 V DC po dobu až 200 ms při trvalém odběru 20 A, řeší tyto problémy spolehlivě a ekonomicky výhodně.

Obr. 1.

Následky poklesů a výpadků napětí jsou všeobecně známé: nutnost nového najíždění strojů a zařízení, možnost zničení rozpracovaných výrobků, dohánění odstávek. V takových případech se může investice do zajištění napájení po několika poklesech nebo výpadcích napětí rychle vrátit. Vyrovnávací modul MB Cap lze snadno integrovat do současných i nově navrhovaných systémů napájení 24 V DC. S okolními zařízeními komunikuje prostřednictvím signálních kontaktů. Bez dalších zařízení a kabeláže lze napájené spotřebiče jednoduše rozdělit na oblasti zajištěné a nezajištěné. Mnohdy stačí do zajištěných obvodů zahrnout jen důležitá zařízení, tím snížit proudový odběr a prodloužit dobu zálohování napájení. Nedostačuje-li doba zálohování, lze moduly MB Cap v libovolném množství paralelně zapojovat a tím tuto dobu prodlužovat. Modul lze též provozovat v módu pro rozmezí napětí 22,5 až 30 V DC. Při plánových odstávkách zařízení je možné modul MB Cap externě přepnout do módu „inhibit„, kdy se vybijí a interně oddělí kapacitní prvky.

Další přednosti jsou: malá šířka zástavby, provoz bez údržby, jednoznačná signalizace stavu modulu a aplikačně optimalizované provozních módy.

Murrelektronik CZ, spol. s r. o., tel.: 377 233 935, e-mail: info@murrelektronik.cz, http://www.murrelektronik.cz