Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Matlab v modelování komunálního zdroje tepla

číslo 7/2004

Matlab v modelování komunálního zdroje tepla

V rámci diplomových prací byl na katedře měřicí a řídicí techniky Fakulty elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava vytvořen model kotlového okruhu, okruhů ústředního topení a teplé užitkové vody v programu Matlab. V kotelně Allewia Bohumín byla uskutečněna dynamická měření a jejich výsledky porovnány s dobrou shodou modelu s realitou.

Článek je možné stáhnout ve formátu pdf zde

Klíčová slova pro fultextové vyhledávání
Experimentální identifikace systému,
aproximace přechodové charakteristiky,
vizualizační program Procop 2.0,
programovací jazyk COLBAS,
centrální řídicí systém Landis & Staefa.

Ing. Martin Kaďůrek,
Ing. Aleš Oujezdský,
Ing. Jan Švígler, CSc.,
Vysoká škola báňská – Technická univerzita, Ostrava

Inzerce zpět