Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

MATLAB Release 2011b

Společnost Humusoft s. r. o. a firma Ma­thWorks®, přední výrobce softwaru pro tech­nické výpočty, modelování a simulace, uvádě­jí na trh v ČR a SR nové vydání výpočetního, vývojového a simulačního prostředí Matlab® označené Matlab R2011b.
 
Nové vydání přináší některé významné novinky, např. nástroj Project manager, který v rámci ucelených projektů v prostředí Simu­link umožňuje spravovat knihovny, kompo­nenty modelů, skripty a soubory typu MAT. Rovněž nový produkt Simulink Code In­spector usnadňuje revize kódu generované­ho z modelů vytvořených v protředí Simulink a určeného pro certifikaci podle standardu DO-178, když automaticky porovnává ge­nerovaný kód s jeho zdrojovým modelem a vydává podrobnou zprávu, která může být předložena certifikační autoritě. Kom­pletně je také přepracováno uživatelské roz­hraní nástroje Simulink Design Optimizati­on, jež nyní umožňuje optimalizovat para­metry modelů na základě kritérií zadaných ve frekvenční oblasti.
 
Základní modul Matlab je rozšířen o gra­fický nástroj Spreadsheet Import Tool pro snadné načítaní dat z tabulkových dokumen­tů a o funkci zápisu a čtení částí polí z da­tových souborů typu MAT. Nástroj Paral­lel Computing Toolbox posílil oblast para­lelních výpočtů, kde je nyní možné v rámci jedné pracovní stanice spustit až dvanáct lo­kálních řešičů. Pro větší výpočetní výkon je k dispozici Matlab Distributed Computing Server, dovolující spouštět stovky výpočet­ních uzlů na multiprocesorových stanicích, v klastrech počítačů apod.
 
Samozřejmé jsou také aktualizace všech současných knihoven aplikačních pro­gramů. Další informace je možné nalézt na www.humusoft.cz.

(pb)