Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

MATLAB Release 2010b

Společnost Humusoft s. r. o. a přední výrobce programových nástrojů pro technické výpočty, modelování a simulace, firma The MathWorks, uvádějí na trh v ČR a na Slovensku pod označením MATLAB Release 2010b nové vydání výpočetního, vývojového a simulačního prostředí Matlab.
 
Nejvýznamnějšími novinkami jsou rozšíření nástroje Parallel Computing Toolbox o možnost využít paralelní výpočetní architekturu CUDA, podporovanou na grafických kartách značky NVIDIA, nový produkt SimRF, umožňující simulovat rádiové (RF) systémy, a podpora vývojového prostředí Siemens Simatic Step 7 v nástroji Simulink PLC Coder.
 
Základní modul Matlab je rozšířen o 64bitovou celočíselnou aritmetiku a má zdokonalené grafické uživatelské rozhraní. K sadám funkčních bloků, které poskytují objekty typu System k realizaci funkce data stream processing v prostředí Matlab, přibyla sada Communication Blockset s 95 algoritmy pro návrh komunikačních systémů. Nástroj Curve Fitting Toolbox nyní zahrnuje i funkce nástroje Spline Toolbox, který nadále neexistuje jako samostatný produkt.
 
Uživatelé systému Simulink mohou nově vytvářet subsystémy s variantami přepínanými v závislosti na hodnotě proměnné v prostředí Matlab, a tím si usnadnit opakované použití předem připravených komponent. Nový grafický nástroj Data Inspektor umožňuje snadno zobrazit a porovnat výsledky z opakovaných simulací. Nový grafický editor prostorových scén VRML Simulink 3D Animation je, oproti svému předchůdci, kompatibilní se všemi podporovanými platformami (Windows, Linux, MAC).
 
Rovněž jsou aktualizovány všechny současné knihovny aplikačních programů. Další podrobnosti lze nalézt na www.humusoft.cz.

(pb)