Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Matlab R14 SP 3 uvolněn na trh

číslo 11/2005

Matlab R14 SP 3 uvolněn na trh

Obr. 1.

Na trh České republiky a Slovenska byl uveden nový Matlab Release R14 Service Pack 3, aktualizující všechny dosavadní aplikační knihovny, včetně hlavních modulů Matlabu a Simulinku, a rozšiřující je o nové vlastnosti v oblastech, jako jsou analýza dat, modelování rozsáhlých systémů, vývoj v oblasti počítání s čísly s pevnou řádovou čárkou, generování kódu, finanční analýza a modelování, verifikace a validace.

Nejvýznamnější aktualizace jsou u produktů Financial Derivatives Toolbox a Genetic Algorithm and Direct Search Toolbox. Pro naše čtenáře jsou zajímavé především aktualizace druhého ze jmenovaných nástrojů (viz obr.). Nové jsou především:

Humusoft, s. r. o., tel.: 284 011 730, e-mail: info@humusoft.cz, http://www.humusoft.cz