Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Matlab a Simulink – Release 2018a

Humusoft s. r. o., výhradní zástupce společnosti MathWorks®, uvádí na trh České republiky a Slovenska nové vydání výpočetního, vývojového a simulačního prostředí Matlab R2018a, přinášející zejména efektivnější učení hlubokých neuronových sítí v oboru deep learning, generování zdrojového kódu CUDA z hlubokých neuronových sítí s rozvětvenou architekturou, nové algoritmy pro návrh systémů ADAS, grafický modul Econometric Modeler, určený k analýze a modelování časových řad, a zcela nové nadstavby Predictive Maintenance ToolboxVehicle Dynamics Blockset.

V základním modulu Matlab je mj. grafický nástroj Live Editor rozšířen o vkládání grafických ovládacích prvků (posuvníky, roletkové výběry), které umožní interaktivně měnit hodnoty v dokumentech, a jsou přidány: tvorba automatizovaných testů pro grafické aplikace vytvořené v nástroji App Designer a přístup k webové kameře uživatele z prostředí Matlab Online. Novinkou v nástroji pro modelování a simulaci dynamických systémů Simulink je mj. předvolba Simulation Pacing, umožňující zpomalit simulaci pro účely vizualizace a popř. také ručních zásahů do simulace.

K podpoře metod deep learning jsou v nástroji Neural Network Toolbox zařazeny jak nové funkce umožňující využít sítě LSTM (Long Short-Term Memory) k řešení regresních úloh a klasifikaci textových dat ve spolupráci s nástrojem Text Analytics Toolbox, tak také nástroje k efektivnějšímu trénování hlubokých neuronových sítí různými metodami.

Nadstavba Predictive Maintenance Toolbox obsahuje sadu nástrojů k označování dat, návrhu indikátorů stavu zařízení a odhadu zbývající doby provozního života stroje (RUL) při analýze dat importovaných z lokálních souborů, cloudových úložišť a distribuovaných sad souborů; lze využít simulovaná data z poruchových stavů generovaná modely v prostředí Simulink. Druhá z nových nadstaveb, označená Vehicle Dynamics Blockset, je knihovna bloků a referenčních modelů k simulaci jízdních manévrů automobilu ve 3D prostředí a rovněž komponent k interaktivnímu modelování pohonu, řízení, závěsů, karoserie, brzd a pneumatik vozidel.

Výčet ještě dalších mnoha zajímavých novinek v systému Matlab R2018 zcela přesahuje rámec této zprávy. Samozřejmé jsou u nové verze také aktualizace všech dosavadních aplikačních knihoven. Podrobné informace o systému Matlab R2018a i o celkové nabídce společnosti Humusoft lze nalézt na www.humusoft.cz.

[Tisková zpráva Humusoft s. r. o., 2. 5. 2018.]

(sk)