Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Matlab a Femlab na MSV

Automa 9/2001

(Humusoft)

Matlab a Femlab na MSV

Humusoft, s. r. o., představí na letošním strojírenském veletrhu nové verze softwarových nástrojů pro technické výpočty a simulace, přístrojové a programové vybavení pro sběr dat a řízení v reálném čase a speciální přenosné počítače využitelné v oblasti automatizační techniky.

Integrujícím prvkem expozice bude tradičně programový systém Matlab, který je již mnoho let považován za standard v oboru technických výpočtů, analýzy a vizualizace dat, měření a zpracování signálů a především v oblasti modelování a simulace systémů. Na veletrhu bude představena nejnovější verze Matlab 6.1 spolu s inovovanými nadstavbami pro řešení multifyzikálních problémů – Femlab 2.2. Zvláštní pozornost bude věnována nadstavbě pro vizualizaci výsledků výpočtů a simulací v trojrozměrném virtuálním světě – Virtual Reality Toolbox 2.0, dále budou prezentovány novinky z oblasti aproximace křivek – Curve Fitting Toolbox 1.0 a nástroje pro práci s obrazovými daty – Image Processing Toolbox 3.1.

Obr. 1.

Programový systém Matlab prošel zásadní přeměnou v minulém roce, kdy se vývojářům firmy The MathWorks, Inc. podařilo vytvořit unikátní grafické uživatelské rozhraní, které umožňuje přirozenou intuitivní práci při řešení úloh v technické praxi. Vědeckotechnický software se tak přiblížil průměrným uživatelům a začátek práce s Matlabem již nevyžaduje dlouhodobé studium a přípravu. Nová verze Matlab 6.1 rozšiřuje možnosti grafického uživatelského rozhraní a přidává mnoho nových funkcí především v oblasti podpory dalších externích datových formátů používaných v technické a vědecké praxi. Inovace simulační nadstavby Simulink 4.1 podstatně zjednodušují práci při tvorbě a editaci blokových schémat systémů. Nová verze přinesla také mnoho nových bloků do knihovny Simulinku, především v oblasti zobrazování simulačních dat.

Nejdůležitější novinkou v systému Matlab je bezesporu Virtual Reality Toolbox 2.0, programová nadstavba, která spojuje trojrozměrný svět virtuální reality s prostředím Matlabu a Simulinku. Animace ve virtuálním světě nabízí uživateli jedinečný pohled na dynamiku modelu a umožňuje mu hlouběji pochopit zákonitosti simulovaného procesu. Virtual Reality Toolbox byl vyvinut českou společností Humusoft, s. r. o., a jeho první verze je na trhu od dubna minulého roku. Tento úspěšný produkt byl zařazen do standardního portfolia firmy The MathWorks a od verze 2.0 je touto americkou společností celosvětově distribuován spolu s jejími vlastními produkty. Špičkový český výrobek se tak právě v této době dostává do rukou mohutné komunity uživatelů systému Matlab – přibližně jednomu miliónu uživatelů po celém světě.

Femlab švédské společnosti Comsol je nadstavba výpočetního prostředí Matlab, určená pro modelování a analýzu fyzikálních a chemických jevů, jako jsou přenosy tepla, proudění, akustika, elektromagnetismus, strukturální mechanika, chemické reakce, geofyzika, vibrace a další. Aplikační možnosti Femlabu jsou velmi široké, systém dokáže modelovat v podstatě všechny fyzikální jevy popsatelné pomocí parciálních diferenciálních rovnic, a to ve velmi přívětivém prostředí s velkým množstvím typických předzpracovaných úloh. Od loňské verze 2.0 zvládá Femlab řešení prostorových problémů a jeho nová verze 2.2 přináší kromě výrazného zrychlení výpočtů především dlouho očekávanou kompatibilitu se standardními formáty pro komunikaci s programy jiných výrobců využívajícími metodu konečných prvků. Femlab 2.2 podporuje formát DXF pro dvojrozměrné řešení a formát IGES pro trojrozměrné řešení.

Z dalších zajímavých exponátů společnosti Humusoft na MSV jmenujme simulační nástroj pro podporu manažerského rozhodování Witness britské firmy Lanner Group. Díky neustálému důrazu na vývoj si Witness udržuje vedoucí postavení na poli programů pro simulaci a optimalizaci výrobních, obslužných a logistických systémů. V současné době je možné jej označit za nejlepší a nejrozšířenější produkt v této kategorii.

Přístrojová část sortimentu bude zastoupena vývojovými a simulačními systémy na bázi signálových procesorů Texas Instruments a procesorů Motorola a Alpha z dílny německé firmy dSPACE a dále přenosnými počítači ACME Portable a zásuvnými kartami pro sběr dat, zpracování signálů a řízení pohonů, které z počítače třídy PC dovolují vytvořit univerzální měřicí nebo řídicí ústřednu.

Společnost Humusoft naleznete na letošním MSV v pavilonu C-I, stánek číslo 171.

Humusoft
Novákových 6
180 00 Praha 8
tel.: 02/66 31 57 67
fax: 02/684 41 74
info@humusoft.cz